artikel

Operational Excellence: Synoniem voor goed management

Geen categorie

Kwaliteitsprofessionals beschikken over een arsenaal aan preventie-instrumenten, maar de focus op preventie is niet genoeg. Wat organisaties vooral nodig hebben is 'goed management'. Maar wat is goed management? Veel organisaties beantwoorden deze vraag met het managementconcept 'Operational Excellence'.

Duurzame  langetermijncultuurverandering
Operational Excellence omvat een grote diversiteit aan uitgangspunten, benaderingen, managementsystemen, methoden en tools voor blijvende prestatieverbetering van zowel individu als organisatie met gebruikmaking van moderne meetmethoden. Het is een hybride benadering van allerlei stromingen met betrekking tot continue verbetering met een focus op blijvende langetermijncultuurverandering, inclusief het streven naar duurzaamheid.
Het Shingo Institute () (Universiteit van Utah), vernoemd naar de Japanse ingenieur Shigeo Shingo, een van de grondleggers van de Toyota-kwaliteitsfilosofie, benadrukt waarden als respect voor het individu, leiden met bescheidenheid, doelgerichtheid, waardecreatie en streven naar perfectie. Ze mogen klinken als voor de hand liggend, maar eenmaal goed geïmplementeerd vormen ze de basis van een cultuur waarin mensen verder gaan dan alleen continue verbetering.

Meer creativiteit en innovatie
De werknemer centraal stellen levert veel meer op dan werknemerstevredenheid. Denk bijvoorbeeld aan verbeterde communicatie, samenwerking en het delen van informatie. Allemaal zaken die organisatiebreed opgepakt resulteren in een vrije stroom van nieuwe ideeën, meer doelgerichtheid en meer doelmatigheid. 
Gezien de breedte van Operational Excellence is het niet verwonderlijk dat organisaties er een eigen invulling aan zijn gaan geven afhankelijk van hun behoeften. Het gebruik van ISO-kwaliteitsnormen neemt toe en organisaties kijken uit naar juni 2015 wanneer nieuwe normen zullen worden gepubliceerd. Deze vernieuwde versies komen tegemoet aan de behoefte aan een betere onderlinge afstemming van normen, maar ook aan meer aansluiting op de gangbare organisatiebesturingsmodellen.

Bronnen: Sigma en Qualitymag.com

Leestip: Praktijkboek supply chain management. Aanpak, concepten en modellen voor operational excellence door Marcel van Assen, Walther Ploos van Amstel en Math de Vaan.

Reageer op dit artikel