artikel

Risico’s beheersen met de ALERT-methode

Geen categorie

In een ingewikkelde en onzekere samenleving als de onze zijn problemen alleen maar op te lossen door samenwerking van betrokken partijen. Dat geldt zeker ook voor bedrijven en organisaties. Risicobewust handelen volgens de ALERT-methode is dan een goede aanpak.

Risicobewust handelen is een vorm van procesmanagement waarmee ingewikkelde kwesties met een hoge onzekerheidsfactor kunnen worden aangepakt. Denk bijvoorbeeld aan het introduceren en implementeren van nieuwe ideeën waarvan de reikwijdte niet direct te overzien is, een moeizaam verlopend project dat vlot getrokken moet worden of een besluitvormingsprocedure die onduidelijk is.

De ALERT-methode

ALERT is een acroniem dat staat voor

  • Adresseren
  • Lanceren
  • Engageren
  • Relateren
  • Transformeren.

Met dit stappenplan kunnen de kennis en vaardigheden van procesmanagement productief worden gemaakt en toegepast op initiatieven, ideeën en projecten. Het doorlopen van deze stappen geeft de procesmanager houvast en de deelnemers de kans om hun risicobewustzijn te vergroten en te bestendigen. ALERT werkt preventief; het vraagt weliswaar de nodige investering aan tijd en energie, maar dan heb je ook wat: risico’s en onzekerheden worden al in een vroeg stadium uitgesloten.

Bron: Thinka Bor-Reijinga en Gert van der Kolk in Alert op Risico

Reageer op dit artikel