artikel

1 op de 5 organisaties werkt alleen samen bij incident

Geen categorie

Nog maar zestien procent van de Nederlandse bedrijven werkt op het gebied van veiligheid samen met gemeenten. Een op de drie bedrijven werkt überhaupt niet samen met een andere partij, zo blijkt uit de Nationale Veiligheidsbarometer van Securitas.

Wanneer wel wordt samengewerkt, doet het merendeel dit op structurele wijze. 21 procent zegt enkel samen te werken bij incidenten.

Samenwerken voor veiligheid
Van de ondervraagden (beslissers op het gebied van veiligheid) gaf twintig procent aan met de politie samen te werken en nog eens twintig procent met andere ondernemers. Het merendeel (70 procent) werkt samen met een beveiligingsorganisatie om de veiligheid van hun bedrijf te waarborgen. Stijn Merkelbach, Business Developer bij Securitas: 'Wat opvalt is dat nog weinig organisaties samenwerken met gemeenten, terwijl zij ondernemers juist goed kunnen ondersteunen bij het voorkomen van veiligheidsincidenten. Zo  kunnen gemeenten bijdragen aan het voorkomen van overvallen en het minimaliseren van vervolgschade. Daarbij hebben gemeenten goed zicht op trends in risicogebieden; zinvolle informatie voor ondernemers.'

Publiek private samenwerking
Wanneer bedrijven met andere partijen samenwerken op het gebied van veiligheid, doet 21 procent dit alleen in het geval van een incident en vijf procent enkel bij een grote gebeurtenis of een evenement. 'Vaak wordt politie ingeschakeld wanneer een incident al heeft plaatsgevonden. En gemeenten pas als een bedrijf een evenement wil organiseren en er vergunningen geregeld moeten worden. Maar wil je als bedrijf je veiligheid waarborgen, dan moet je juist voortijdig contact zoeken. Onze ervaring is dat zulke publiek private samenwerkingen, waarin alle betrokken partijen vooraf aan tafel zitten, een waardevolle toevoeging zijn in het vergroten van de veiligheid.'

Beveiligingscamera's delen
Organisaties kunnen op verschillende manieren met elkaar samenwerken op het gebied van veiligheid. Denk aan het delen van technische oplossingen zoals camera's, maar ook de kosten van beveiliging en gezamenlijk de veiligheid in de buurt aanpakken (organisatorisch). Hieronder de top vijf met manieren waarop organisaties met elkaar samenwerken voor veiligheid:
1. Op organisatorisch vlak (72 procent)
2. Op technisch vlak (37 procent)
3. Delen van mankracht (elf procent)
4. Op financieel vlak (negen procent)
5. Anders (negen procent).

Bronnen: Brisk Magazine en Securitas.

Leestips
Integrale beveiliging volgens het 7-stappenplan
Leren samenwerken tussen organisaties

Reageer op dit artikel