artikel

7 lean-leiders geven lessen

Geen categorie

Een korte impressie van wat vooraanstaande lean-specialisten denken over hun vak.

In Quality Progress, februari 2014, delen zeven vooraanstaande lean-specialisten hun ervaringen over onder meer de implementatie en de toekomst van hun vakgebied. Een korte impressie.

Wat lean is 

De geïnterviewden geven allen een eigen omschrijving van lean. Gemeenschappelijk is hun nadruk op de centrale aandacht voor mensen en menselijke mogelijkheden. Het gaat om ‘een holistisch systeem bestaande uit uitgangspunten, werkwijzen en tools, dat ontworpen is om betere kwaliteit te produceren met minder input door gebruikmaking van alle talenten van mensen in de organisatie’, zegt Daniel Markovitz, president van TimeBack Management.

Misvattingen
Er blijken veel misvattingen over lean te bestaan. De meeste, zegt John Shook, CEO van Lean Enterprise Institute, hebben te maken met hoe je lean ziet: als een technisch, dan wel een sociaal systeem. Maar ook, zegt hij, met de beperkte opvatting van lean als slechts een procesverbetermethode, want lean is holistisch en heeft alles, maar dan ook alles, te maken met de wezenlijke doelstellingen van de organisatie.

Niet alleen reductie van verspilling

Karen Martin, CEO van The Karen Martin Group, vindt dat mensen het helemaal fout hebben als ze lean zien puur in termen van reductie van verspilling en lead time in plaats van het definiëren, zoeken en leveren van meerwaarde voor belanghebbenden. Zij kwam in aanraking met lean nadat ze op zoek ging naar oplossingen voor de in haar ogen hiaten in Total Quality Management en het model van W. Edwards Deming.Grootste kansen
Michael Bremer, president van de Cumberland Group, ingaand op de vraag waar de grootste kansen liggen voor lean in de wereld van nu, wijst met een beschuldigende vinger naar het kortetermijndenken. ‘Je ziet het met name op financieel gebied – het vernietigt de maatschappij door de manier waarop door dit denken bedrijven gaan opereren.’

Prioriteit nr. 1

’Als je mensen maar één lean-gedrag of -tool zou mogen aanleren, wat zou dat dan zijn?’ Hierover is min of meer consensus: altijd in alle omstandigheden zicht houden op het doel van de organisatie. Zoals Daniël T. Jones, oprichter van Lean Enterprise Academy, het zegt: ‘It is really about purpose and long-term purpose.’


James Womack, oprichter en senior adviseur van Lean Enterprise Institute, wijst ook op de noodzaak van een experimentele mindset omdat alle arbeid een experiment is: Lean bestaat uit dingen uitproberen en lean-beoefenaren zijn per definitie experimenteerders.Sta-in-de-weg
Over die lean-beoefenaren maakt Mike Rother , auteur over de Toyota managementstijl, zich de meeste zorgen. Zij vormen het grootste obstakel voor de toekomst van lean vanwege hun neiging naar anderen (vooral de organisatieleiding) te wijzen als het fout gaat: ‘The lean community must look in the mirror!’
Bron: Quality Progress.

Boekentip: Praktijkboek supply chain management.

Reageer op dit artikel