artikel

Bij verandering: Managers en monteurs begrijpen elkaars taal niet

Geen categorie

Verandertrajecten binnen organisaties zullen succesvoller zijn als managers en medewerkers elkaars taalgebruik en cultuur beter leren begrijpen.

Omdat dat helaas vaak niet het geval is, leveren trajecten, die worden ingezet om vernieuwingen, besparingen en verbeteringen te realiseren, vaak niet de vooraf beoogde resultaten op. Ook duren ze meestal langer en zijn ze vaak kostbaarder. Dit concludeert Jos Pieterse in zijn proefschrift ‘Service Engineers in Change: Count your words’, die daarmee vrijdag 14 maart promoveert aan de Open Universiteit.

Veranderingsproces
Pieterse onderzocht daarin de verschillen in taalgebruik en cultuur van werknemers, managers en consultants die met elkaar een veranderingsproces doormaken.
Bedrijven kunnen volgens hem meer wederzijds begrip stimuleren door meer dialoog en samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen te organiseren. Ook opleidingen kunnen hieraan bijdragen door meer aandacht te besteden aan invalshoeken en denkwijzen uit andere vakgebieden.

Werkvloer
De verschillen in taalgebruik en cultuur tussen leidinggevenden en werkvloer lijkt vooral te gelden voor traditionele bedrijven, zoals energieleveranciers en onderhoudsbedrijven, waar veel technisch geschoolde medewerkers werken, zoals servicemonteurs. Pieterse onderzocht hoe deze verschillen het resultaat van de veranderingen beïnvloeden.

Grote lijnen?
Managers hebben geleerd zich te richten op het behoud van overzicht en controle. In hun communicatie spreken zij daarom op hoofdlijnen en in abstracte termen over verbeteringen in de organisatie. Servicemonteurs zijn echter opgeleid in het realiseren van concrete oplossingen en hebben daarom behoefte aan achtergrond en detail. Zo is een term als ‘klantvriendelijker werken’ voor hen te globaal. In verandertrajecten vragen deze medewerkers dus soms uitgebreid naar het hoe en waarom van een verandering. Managers kunnen dit vaak niet goed plaatsen en zien de vragen als weerstand tegen de verandering.
Bron: Open Universiteit.

Boekentip: Mensen veranderen. Waarom, wanneer en hoe mensen (niet) veranderen.

Reageer op dit artikel