artikel

De nieuwe innovatiepatronen

Geen categorie

De meeste bedrijven beschikken over digitale data en analytische tools die kunnen worden gebruikt om bestaande businesses uit te breiden of om nieuwe businesses te ontwikkelen.

Een berucht – en groot – probleem voor gevestigde ondernemingen is hoe ze de innovatiemachine aan de gang kunnen houden. Een groepje onderzoekers onder leiding van Rashik Parmar, hoofd van IBM’s Academy of Technology, presenteert een nieuwe bron van ideeën en innovatie: de data en analytische tools die bedrijven in bezit hebben (of waar ze toegang toe kunnen krijgen). Op basis daarvan kunnen bedrijven hun bestaande businesses uitbreiden of zelfs geheel nieuwe businesses ontwikkelen, blijkt uit toepassing van hun – in informatietechnologie gewortelde – innovatieraamwerk bij IBM-klanten.
Het raamwerk, dat nadrukkelijk niet is gebaseerd op de allerlaatste, hypermoderne technologie die maar voor een paar wegbereiders is weggelegd, wordt gevormd door vijf patronen:

  1. Data die door sensoren in fysieke objecten worden gegenereerd, benutten om een product of dienst te verbeteren of om nieuwe businesswaarde te creëren. Zo werkt Progressive Insurance met de Snapshot-dienst: verzekerden pluggen een apparaat in hun auto dat hun rijgedrag analyseert.
  2. Fysieke activa digitaliseren. Het International Museum of Women biedt onderdak aan internettentoonstellingen van kunst door vrouwen. Dit museum heeft 600.000 unieke bezoekers per jaar, 10.000 kunstenaars die bijdragen, 40.000 nieuwsbriefabonnees, 11.000 Facebook-fans en 7000 Twitter-volgers in meer dan 200 landen.
  3. Data binnen en over bedrijfstakken heen combineren. Een voorbeeld is het smart city-initiatief in Rio de Janeiro, waar private nutsbedrijven, transportbedrijven en gemeente-instellingen informatie bij elkaar brengen om effectiever te kunnen omgaan met natuurrampen.
  4. Data verhandelen: een bedrijf dat over waardevolle informatie beschikt, verkoopt die aan een ander bedrijf. Vodafone detecteert vertragingen en files via de voortbewegingspatronen van autorijdende klanten en verkoopt deze info aan TomTom.
  5. Capaciteiten codificeren. Een bedrijf dat best-in-class is in een bepaald proces, legt dat proces in regels vast en verkoopt het – via cloudcomputing – aan andere bedrijven. Een voorbeeld is IBM’s Global Expense Reporting Solutions-dienst voor het managen van zakelijke reizen en reiskosten – oorspronkelijk een intern proces, dat later als nieuwe business werd gelanceerd.

    Bron: Rashik Parmar, Ian Mackenzie, David Cohn & David Gann in: Harvard Business Review januari-februari 2014.

Tips
Grote Innovatie- en Veranderdag
Business Model Generatie. Een handboek voor visionairs, game changers en uitdagers.

Reageer op dit artikel