artikel

Familiebedrijven kunnen vooral het bestuur verbeteren

Geen categorie

In het bestuur van familiebedrijven ontbreken vaak vaardigheden en dan vooral HR-talent.

Naar schatting blijft ongeveer 70% van de familiebedrijven maar één generatie lang bestaan. Dit is een alarmerende constatering, omdat naar schatting 80% van de bedrijven wereldwijd een familiebedrijf is. Tevens toonde onderzoek uit 2012 aan dat er geen enkel onderdeel was waarop een familiebedrijf een gewoon bedrijf overtrof.
Uit het onderzoek blijkt ook dat er vaak vaardigheden in het bestuur van familiebedrijven ontbreken en dan vooral HR-talent. Een opvallende uitkomst is dat 63% van de bestuurders van familiebedrijven niet regelmatig de opvolging van bijvoorbeeld een ceo bespreekt. Slechts 29% van deze bestuurders zei dat ze een effectieve planning hebben voor het opvolgen van bestuurders.

De analyses van het onderzoek tonen dus aan dat familiebedrijven vooral belangrijke maatregelen kunnen nemen voor wat betreft het bestuur. Het is hierbij belangrijk dat de opvolging van onder andere ceo’s en andere bestuurders regelmatig wordt overlegd. Tevens is het van belang dat het bestuur regelmatig wordt geëvalueerd. Ten slotte kan er door te focussen op talent en het toevoegen van nieuw talent meer innovatie worden gestimuleerd.
Bron: ProfNews.

Reageer op dit artikel