artikel

Nieuw in M&O

Geen categorie

Het nieuwste nummer van het Tijdschrift voor Management & Organisatie (M&O, nr. 1-2014) is uit. Hierin onder andere:

Managementactiviteiten voor een wendbaar personeelsbestand
Een wendbaar personeelsbestand is een randvoorwaarde om te kunnen overleven in, en te kunnen reageren op een dynamische omgeving. Dit vraagt allereerst om het personeelsbestand te laten aansluiten op de doelstellingen van de organisatie. Ten tweede is het vermogen om het personeelsbestand snel en moeiteloos te transformeren onontbeerlijk. Behalve het systeem van managementactiviteiten dat hierin voorziet, laat exploratief onderzoek bij zes organisaties zien dat de motivatie en het vermogen van het personeelsbestand om te opereren in een dynamische omgeving, alsook het werkklimaat een bepalende rol spelen in de succesvolle toepassing van deze managementactiviteiten.

Heldhaftig aarzelen
Aarzelen staat in een kwaad daglicht. Ten onrechte blijkt uit onderzoek naar dit fenomeen. De minutieuze studie van Paul Ricoeur en een bespiegelende monografie van Joseph Vogl laten zien dat aarzelen beschikt over analytische kracht, dat het leidt naar een onbepaald tussengebied waar aarzelen problematische structuren feilloos blootlegt en een tussentijd opent waarin mogelijkheid en toeval van gebeurtenissen zichzelf kunnen articuleren. Aarzeling is zintuiglijk en verbonden met een overvloedige bron van nog ongekende mogelijkheden die wacht om te worden aangeboord. Deze potentie van aarzelen ontbreekt in de tijd waarin wij leven, waarin actie en snel handelen de maat zijn. In onze westerse cultuur is handelen en doorpakken de norm. Want de wereld draait doorrr … Om aan die maatstaf te voldoen zijn er voor managers en professionals aantrekkelijke formules en ‘best practices’ beschikbaar. Maar is het wel zo heldhaftig om zonder aarzelen ‘door te pakken’ en zijn die formules ook nog aantrekkelijk als ze het mensenwerk hebben overgenomen en de best practices hun beslag hebben gekregen? Het artikel is een weerslag van een aarzelingzoekend onderzoek naar de betekenis en functie van aarzelen in keuze- en besluitvormingsprocessen in organisaties.

Implementeren als kenniscreatie
Nieuw beleid bedenken is één, de praktijk veranderen is een ander verhaal. Er is veel onderzoek gedaan naar implementeren. Toch blijft dit voor veel organisaties een probleem. De kennis over implementatie gebruiken we onvoldoende. Hoe kunnen we de bestaande kennis en wetenschappelijke inzichten beter verbinden met de praktijk, zodat we veranderingen beter kunnen implementeren? Deze vraag was aanleiding voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna de inspectie) om te zoeken naar een manier om wetenschappelijke kennis over implementeren te verbinden met de inspectiepraktijk en op basis daarvan een praktisch hulpmiddel te ontwikkelen voor de inspectie. Deze zoektocht kan voor anderen een inspiratie zijn om ook een vertaalslag te maken van wetenschap naar implementatiepraktijk.
Meer over M&O.
Reageer op dit artikel