artikel

Zwakke verbindingen op het werk zijn goed

Geen categorie

Hoe sterker onze relatie met iemand, des te waardevoller die band voor ons is. Maar het zijn meestal niet deze ‘strong ties’ die ons op het werk de grootste voordelen opleveren. Juist de ‘weak ties’ bieden toegang tot een wereld van kennis.

In 1973 publiceerde de Amerikaanse socioloog Mark Granovetter een essay over zijn informatie-netwerktheorie getiteld ‘The Strength of Weak Ties ‘, waarin hij inging op de functie van ‘zwakke verbindingen’ (relaties met kennissen of anderen die je niet zo goed kent) bij intermenselijke communicatie.
Deze relaties ziet Granovetter als bruggen om informatie te verspreiden of te verkrijgen. Zijn theorie is later toegepast in arbeidsmarktstudies, in situaties waarin werkzoekenden een baan vinden ‘via-via’, dus met behulp van informatie van anderen. Op dit thema van Granovetter borduurt Jacob Morgan verder – hij is auteur van diverse boeken over de rol van samenwerking bij innovatie en concurrentievermogen in informatierijke omgevingen.  

Psychologische investeringen
Als twee mensen een hechte relatie hebben, dan zullen ze waarschijnlijk dezelfde mensen kennen en ook toegang hebben tot dezelfde informatie. Dit soort relaties vergen veel psychologische investeringen. Dit is niet of minder het geval bij een minder hechte relatie, zoals met veel Linkedin-connecties, Twitter-volgers of Facebook-vrienden.    
Zo’n zwakke verbinding kan van groot nut zijn in talloze situaties, want het is een relatie die een soort brug vormt naar gebieden die je zonder die ander waarschijnlijk niet zou kunnen betreden. Een brug ook naar informatie die je niet op een andere manier zou kunnen ontsluiten. Een voorbeeld is iemand van de marketingafdeling die informatie nodig heeft over juridische of financiële kwesties en die zich wendt tot collega’s van die afdelingen.   
Het hebben van deze zwakke banden is een belangrijke voorwaarde voor verwerving van specifieke informatie. Social media, zegt Morgan, zullen hierbij een steeds belangrijkere rol gaan spelen als basiselementen voor de toekomst van werk in organisaties.
Bron: ‘Why Every Employee Should Be Building Weak Ties At Work’, Jacob Morgan, forbes.com

Leestip
De connected company – een roadmap voor businessstrategie in de 21e eeuw door David Gray en Thomas van der Wal
– In Sigma nr. 2 (2014): ‘Het sociaal (on)vermogen van organisaties’, door Joost van der Ham, over het sociaal kapitaal van organisaties, netwerkanalyse en nieuwkomersocialisatie. 

Reageer op dit artikel