artikel

Veel ziekenhuizen bezig met lean, maar nog veel verbeterpotentieel

Geen categorie

Uit onderzoek van adviesbureau Morgens blijkt dat vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland op serieuze wijze bezig zijn met lean als verbeterinstrument. Dat is een positieve ontwikkeling die bijdraagt aan de kwaliteit en veiligheid in zorgorganisaties.

Een groot deel van de ziekenhuizen heeft de ambitie om een leanorganisatie te worden: een organisatie waarin management en medewerkers elke dag weer nadenken over de vraag hoe werk slimmer, beter en anders te organiseren. Bijna alle ziekenhuizen zijn daar mee bezig. Bij 80% van de onderzochte ziekenhuizen blijft de werkelijke transitie echter uit.

Kleinschalig versus organisatiebreed
Van de deelnemende ziekenhuizen moet 25% nog belangrijke stappen zetten om echt tot een Leanorganisatie te komen. Deze ziekenhuizen zijn al meerdere jaren met lean bezig, maar lijken niet naar de volgende ontwikkelfase te komen. Lean is binnen ziekenhuizen nog lang niet overal zichtbaar en wordt zeker niet door iedereen in de organisatie toegepast. In 80% van de deelnemende ziekenhuizen bestaat lean vooral nog uit een enkel, kleinschalig initiatief. De onderzoekers constateren dat lean veelal een projectmatig en gefragmenteerd karakter heeft. Dat komt ook tot uitdrukking in de resultaten: die liggen meestal op projectniveau, maar zijn niet in kwantitatieve zin organisatiebreed bekend.

Overtuigd kiezen
Nederlandse ziekenhuizen hebben in de afgelopen jaren belangrijke stappen hebben gezet op het gebied van ‘continu verbeteren’ door te investeren in Lean of andere verbeterprogramma’s. Er ligt een goede basis om deze verbeterfilosofie organisatiebreed in te zetten. Morgens ziet daarbij als groot risico dat ziekenhuizen niet doorzetten en blijven steken in de eerste ontwikkelfase van leantransitie. Om verder te komen zouden ziekenhuizen gericht en overtuigd moeten kiezen voor lean. De belangrijkste uitdaging daarbij is: deze keuze consequent uitvoeren. Dit vraagt om draagvlak van de ziekenhuisleiding, in nauwe verbinding met de medische staf. In de publicatie van het onderzoek is ook opgenomen wat de ingredienten zijn voor een succesvolle leantransitie.

Over Morgens en het onderzoek
Adviesbureau Morgens (opgericht in 2001) is een bureau voor verandermanagement en begeleidt organisaties, teams en medewerkers bij het verbeteren van processen, samenwerking, prestaties en structuur. Vooruitgangskracht is daarbij de sleutel: het vergroten van slagvaardigheid van organisaties zodat ze klaar zijn voor de uitdagingen van morgen.
Het onderzoek dat Morgens uitvoerde is te downloaden.

Reageer op dit artikel