artikel

Bijna 90% managers wil personeel vervangen

Geen categorie

Slechts 18% van de managers beschikt momenteel over exact de juiste mensen. Zonder externe belemmeringen als wet- en regelgeving zou 40% van de managers medewerkers vervangen; bij geen enkele belemmering is dit zelfs 88%.

Slechts 12% zou niemand vervangen als er geen enkele belemmering zou zijn. Dit blijkt uit het Wendbaarheidsonderzoek eerste kwartaal 2014 van detacheerder en werving-en selectiebureau Yacht.
Dick Koopman, directeur bij Yacht, noemt de resultaten onthutsend. ‘Uit de cijfers blijkt dat er in Nederland sprake is van een grote mismatch en daardoor leiden we economische schade.’ Deze mismatch wordt grotendeels veroorzaakt door een combinatie van gebrek aan toekomstvisie bij organisaties en door de huidige regelgeving. Managers weten niet welke kennis in de toekomst nodig is en kunnen dus niet vroegtijdig inspelen op een toekomstige kennisbehoefte. Met als gevolg nu: een mismatch van huidige medewerkers met de bestaande functie-eisen.
Omdat medewerkers niet zo maar ontslagen kunnen worden omdat ze niet meer aan het profiel voldoen, zitten managers volgens Yacht nu met een ‘niet-optimale equipe’. Opvallend is dat organisaties die verder vooruit kijken en weten wat de ontwikkelingen zijn op de markt én op de arbeidsmarkt, over het algemeen veel meer tevreden over de medewerkers. Hiervan geeft 35% aan over exact de juiste mensen te beschikken. ‘De oorzaak van de mismatch moet ook gezocht worden bij de managers zelf: zij zijn onvoldoende in staat hun medewerkers mee te nemen in ontwikkelingen en hen te laten weten wat er in de toekomst van hen verwacht wordt’, concludeert Yacht.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 15% van plan is het komende jaar medewerkers te vervangen omdat het profiel niet meer past; 39% overweegt dit. Als er geen enkele belemmering zou zijn, wil zelfs 88% van de managers een of meerdere medewerkers ontslaan. De overheid spant de kroon met 90%. Binnen de huidige ontslagrechtregels werkt nog vaak de regel van ‘last in first out’. Dit is volgens de detacheerder in 27% van de gevallen een belemmering voor het ‘verversen’ van het personeel. Koopman: ‘In de huidige tijd zijn principes als last in first out niet meer te handhaven omdat het niets zegt over de expertise die mensen hebben. Het is voor iedere organisatie cruciaal om op het juiste moment over de juiste expertise te kunnen beschikken.’
Bron en meer informatie: PWDeGids.

Reageer op dit artikel