artikel

Online Werken aan Programma’s

Geen categorie

Werken aan Programma’s beschrijft een heldere visie op programmamanagement, met veel praktische handvatten die u helpen om uw programma te realiseren. 

Het is een online boek, een website die de opvolger vormt van Programmamanagement, Sturen op samenhang (2006). Dat boek beschreef de visie en methode van Twynstra Gudde voor programmamanagement.

Een programma is een tijdelijke verzameling van inspanningen, die gericht is op het nastreven van unieke en samenhangende doelen waar mensen met begrensde middelen aan samenwerken, in het licht van de strategie van de betrokken organisatie(s). Programmamanagement is de manier waarop een programma wordt vormgegeven, aangestuurd en tot een succesvol einde gebracht wordt.
Steeds meer organisaties gebruiken programma’s om hun doelen te realiseren. Programma’s helpen om die doelen met de goede aandacht, focus en samenhang te benaderen. Het is een manier van werken die heel goed past bij onze huidige tijd. Dat heeft er vooral mee te maken dat steeds vaker over organisatiegrenzen heen samengewerkt moet worden om complexe doelen te realiseren.
De auteurs, Björn Prevaas en Theo van der Tak, geven een beeld van wat het werken aan programma’s inhoudt. Ze willen daarmee vooral programmamanagers, projectmanagers en opdrachtgevers houvast geven voor een succesvolle uitvoering van programma’s. Ook willen zij hiermee een bijdrage leveren aan de voortdurende ontwikkeling van het vak programmamanagement.
Bewust hebben ze ervoor gekozen om een online boek te maken. Zo stellen ze het materiaal voor iedereen beschikbaar en kunnen ze het laten meegroeien met actuele ontwikkelingen en ervaringen. Ze nodigen u dan ook uit om het met hen door te ontwikkelen en uw ervaringen te delen. Zo kunnen programma’s in Nederland steeds professioneler worden aangepakt. 

Het gedachtegoed wordt in acht hoofdstukken beschreven:

1. Kiezen: waarom zou u (niet) voor een programmatische aanpak kiezen? (in co-creatie)
2. Programmeren: hoe zet u de inhoud van een programma goed neer? (in co-creatie)
3. Besturen: op welke manier houdt u de uitvoering van een programma op koers?
4. Beslissen: hoe geeft u de besluitvorming binnen en over een programma vorm?
5. Organiseren: welke rollen, rolverdeling en organisatievormen komt u tegen in programma’s?
6. Samenwerken: hoe komt u tot een goede verhouding en samenspel tussen de betrokkenen?
7. Leidinggeven: hoe ziet de leidinggevende rol van de programmamanager eruit?
8. Ontwikkelen: op welke manieren verbetert u het programmatisch werken in uw organisatie?

Naast het gedachtegoed biedt Werken aan Programma’s ook veel informatie over actuele programma’s, staan er formats en andere materialen op en ziet u welke activiteiten er voor de community van programmamanagers georganiseerd worden om te werken aan vakontwikkeling.
Bron: B.C.J.G.Prevaas en T. van der Tak, Werken aan Programma’s.

Reageer op dit artikel