artikel

Meervoudig diagnosticeren: Een causaal diagram helpt

Geen categorie

Gertjan de Groot heeft een oefening op de site WerkenmetLerenVeranderen gezet, die (deeltijd)studenten met werkervaring helpt om voor hun eigen verandervraagstuk een causaal diagram te maken.

Het maken van een causaal diagram is zowel middel als doel. Het is een middel om tot een goede veranderstrategie te komen en een doel om inzicht te krijgen in de problematiek zelf. Om beide te bereiken is het noodzakelijk om vooraf meervoudig te diagnosticeren. Als dat eenmaal bereikt is, is het maken van het diagram een goede methode voor studenten om de samenhang tussen alle feiten te zien en om een hefboom voor het aanpakken van hun verandervraagstuk te vinden.
Een causaal diagram is een krachtig instrument dat zicht geeft op welke factoren een vraagstuk in stand houden en waar het aangrijpingspunt voor de verandering zit. Een goed causaal diagram maken is niet zo eenvoudig. Deze oefening is bedoeld om studenten stapsgewijs een causaal diagram te leren maken voor hun verandervraagstuk. Na deze oefening zijn studenten daartoe in staat. Studenten zien vaak maar één oorzaak waardoor een vraagstuk in stand behouden wordt. En dat zijn vaak ook nog weinig specifieke, bijna cliché-oorzaken als slecht management of slechte communicatie. Door ze een goed causaal diagram te laten maken krijgen studenten zicht op de veelheid van factoren die in samenhang bijdragen aan de instandhouding van een vraagstuk. Door middel van een causaal diagram leren ze het onderscheid te maken tussen de aangrijpingspunten voor verandering (de stuurders) en factoren die je informatie geven of je aanpak werkt (de meters). Dit helpt bij het bepalen van de veranderstrategie en interventies.

Weten hoe deze oefening gaat? Login, of meld u aan op de site WerkenmetLerenVeranderen.
En hier vindt u een overzicht van alle bijdragen aan het online werkboek Werken met Leren Veranderen.

Reageer op dit artikel