blog

Waarom de nieuwe economie er gaat komen

Geen categorie

Als directeur van De Groene Zaak, een ondernemersnetwerk van koplopers, ben ik elke dag bezig met de economie van morgen. In diverse werkgroepen en denktanks wordt dat geregeld heel concreet. Hoe ziet de energievoorziening van 2050 eruit, bijvoorbeeld? En hoe wonen, werken en reizen we in 2040?

Waarom de nieuwe economie er gaat komen

In onderzoek daarnaar stuit je op een veelheid van vergezichten, veelal toegespitst op een specifiek marktsegment en vaak gebaseerd op disruptive technologies. Rijden we straks op e-bikes of is er een uitgekiend openbaar vervoerssysteem? En hoe ontwikkelt de energiemarkt voor consumenten zich? Blijft het een ‘saai’ low-interest product dat uit de muur komt en verder niets? Of wordt het een ‘hip’ high-interest product, dat een integraal onderdeel wordt van onze identiteit en lifestyle?

Een fundament voor de wereld van morgen

In zo’n woud aan mogelijkheden en perspectieven, zoek je naar een rode draad, een gemene deler; een koers waarin de dynamiek van de markt en het tempo van verandering verankerd zijn, maar die tegelijkertijd vastigheid geeft; een fundament om de wereld van morgen op te bouwen.

Veel te lang is in het debat hierover aan de oude, te krappe, financieel gedreven definitie van economie vastgehouden. Ecologische en sociale waarde zijn voor velen nog externaliteiten, factoren buiten de economie. Zo kan een economie groeien, ongeacht het welvaren van mensen, ongeacht de staat en levensverwachting van onze planeet en ongeacht de broosheid van onze financiële waardeperceptie.

De nieuwe economie van morgen

In de economie van morgen geldt een heel andere orde. Een orde van waardecreatie op zowel de financiële, ecologische als sociale activa van onze economie. Waar vandaag die oude definitie vaak nog als uitgangspunt dient, zelfs ook in onze inspanningen om de wereld duurzamer te maken, is de nieuwe economie veel actiever van aard. Het draait niet langer om less bad of het consolideren van een 0-stand, maar onze economie creëert onderaan de streep nieuwe waarde: een plus.

Is er reden om te veronderstellen dat die nieuwe economie er ooit gaat komen? Ik denk van wel. De combinatie van totale digitalisering en globalisering is daar de voornaamste driver voor. Die combinatie heeft namelijk twee belangrijke bijproducten: transparantie en verbinding. De ongekende en wereldwijde toegankelijkheid van informatie, op allerlei niveaus, faciliteert het ontstaan van een vloeibare, socio-economische infrastructuur die een onbelemmerd en holistisch inzicht geeft in economie en samenleving. Langzaam maar zeker blijkt hoe zeer verbinding tussen sectoren, schalen en domeinen een omslag kan betekenen van een economie die op financiële waardecreatie is gestoeld, naar een economie die zich integrale waardevermeerdering ten doel stelt.

In visievorming op onze wereld van morgen, zou dat het leidmotief moeten zijn. Kom ik u tegen in de nieuwe economie?

Door Marga Hoek, auteur van Zakendoen in de nieuwe economie

Het boek: Zakendoen in de nieuwe economie

Het boek Zakendoen in de nieuwe economie geeft u bruikbare handvatten om innovatiever en slagvaardiger te ondernemen en geeft een business case voor duurzaam ondernemerschap: juist door te laten zien dat duurzaam ondernemerschap een business case op zichzelf is.

Reageer op dit artikel