artikel

HR-transformatie: Inspelen op veranderingen

HRM

Bedrijven lijken met hun HR-transformatie-inspanningen vooral resultaat te boeken op het terrein van organisationeel management. Zo lukt het beter om de organisatie op één lijn te trekken met de algemene bedrijfsdoelstellingen.

HR-transformatie: Inspelen op veranderingen

79 procent van de bedrijven stelt zelfs hier beter in geslaagd te zijn dan verwacht. Ook is men door HR-transformatie beter in staat om op organisatieveranderingen in te spelen (zelfs boven verwachting voor 73 procent van de bedrijven).

Zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door SharedXpertise in samenwerking met Automatic Data Processing (ADP). Men ondervroeg 225 executives van over heel de wereld, van organisaties die zich in variërende fases van HR-transformatie bevinden.

HR transformatie betreft het zodanig (opnieuw) inrichten van het human-resourcemanagement dat de HR-functie zo optimaal en efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het rapport 2010 Global HR Transformation.

Niet altijd gewenste resultaten
Bedrijven boeken niet altijd de gewenste resultaten met HR-transformatie. Zo geeft 46 procent van de respondenten aan minder succesvol te zijn dan verwacht in het aanwenden van de HR-transformatie om de focus vanuit HR op strategische kwesties te vergroten. 42 procent stelt dat hun transformatie inspanningen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid waar het gaat om het toepassen van nieuwe technologieën en informatiesystemen ter versterking van de positie van het lijnmanagement.

Uitbesteden
Het uitbesteden van HR-taken lijkt op de terugweg te zijn. De afgelopen drie jaar is het aantal respondenten dat aangeeft HR-taken uit te besteden of in ieder geval overweegt om HR-taken te outsourcen, langzaam afgenomen. In 2008 gaf 65 procent van de ondervraagden nog aan (te overwegen om) HR-taken uit te besteden, in 2010 is dit percentage gedaald naar 54 procent.

Wereldwijd geldt dat organisaties het meest geneigd zijn om hun payroll uit te besteden maar niet snel willig zijn om de gehele HR-functie te outsourcen.  

HR informatiesysteem
De meeste organisaties (80 procent) beschikken over een HR informatiesysteem. Van de organisaties met een HR informatiesysteem zegt meer dan een derde (35 procent) dat dit systeem wordt gemanaged op globaal niveau. 32 procent geeft aan dat hun informatiesysteem wordt gemanaged op nationaal niveau. Bij slechts 14 procent van alle organisaties wordt het informatiesysteem gemanaged op regionaal niveau.

2010 Global HR Transformation , ADP, februari 2011

Reageer op dit artikel