artikel

Talentmanagement heeft nog een lange weg te gaan

HRM

Hoezo steeds meer ruimte geven aan talent? Bij de overgrote meerderheid van de organisaties in Nederland is talentmanagement zelfs nog geen strategisch thema. Dat blijkt uit onderzoek van Vergouwen Overduin en Nyenrode Business Universiteit. 

Men doet maar wat. Dat is het algemene beeld dat oprijst uit het onderzoek. Het is vaagheid troef als het gaat om de vraag wat er onder talent wordt verstaan, en objectieve en systematische procedures voor de ontwikkeling van talenten ontbreken of zijn gebrekkig.

Ook is er een kloof tussen ‘soll’en ‘ist’- het belang van talentmanagement en de daadwerkelijke realisering ervan – en worden werknemers regelmatig in een talentpool ondergebracht op grond van niet-inhoudelijke overwegingen. Met name dat laatste noemen de onderzoekers ernstig. Zij pleiten voor een zogeheten gesegmenteerde benadering van strategisch talentmanagement.

Gesegmenteerde benadering van talent

Een organisatie zou bij het opzetten van een talentpool om te beginnen moeten bepalen welke posities A-posities zijn: strategisch cruciale posities waarbinnen verschil in kwaliteit van individuele talenten een grote variatie in prestaties oplevert. Op deze, en dan ook uitsluitend op déze posities moeten dus A-players of high performers worden gezet. Dat gebeurt lang niet altijd, en daarmee wordt veel talent en geld verspild. Het heeft namelijk weinig zin om een high performer op elke leidinggevende positie te zetten.

De strategie van een onderneming bepaalt waar dat zinvol is. Zo zal een A-player op de afdeling service & sales bij de firma Zeeman weinig toegevoegde waarde hebben, terwijl een high performer op eenzelfde positie bij een modewinkel in de PC Hooftstraat zijn geld ruimschoots op zal brengen.

Maar er is meer nodig. Om een A-player ook echt een A-prestatie te laten leveren is tevens een A-context noodzakelijk: een werkomgeving met goed ingerichte processen, duidelijke informatie over rol of taak en voldoende resources. Pas als deze gesegmenteerde benadering wordt gekozen (en toegepast) heeft talentmanagement het gewenste effect.

Boekentips:

(Bron: Boudewijn Overduin in Gids voor Personeelsmanagement)

Reageer op dit artikel