artikel

IT-executives overtuigd van eigen competenties

HRM

IT-executives beschikken over meer competenties dan ze nodig hebben om hun functie te kunnen uitoefenen. Dit blijkt uit een onderzoek dat IT-detacheerder neomax heeft gehouden onder 255 IT-executives.

IT-executives overtuigd van eigen competenties

Tijdens het onderzoek hebben de executives beoordeeld in welke mate zij over bepaalde competenties beschikken en in welke mate zij behoefte hebben aan deze competenties voor hun functie. Hieruit blijkt dat IT-executives van mening zijn dat ze over ruim voldoende competenties beschikken. Er zijn slechts drie competenties – marktgerichtheid, netwerkvaardigheden en onderhandelingsvaardigheden –  die men niet ruim voldoende in huis denkt te hebben. De competentie waarop de IT-executives zichzelf het best waarderen is analytisch vermogen.

De top 5 competenties waar IT-executives naar eigen zeggen over beschikken zijn:

  1. Analytisch vermogen
  2. Samenwerken
  3. Aanpassingsvermogen
  4. Klantgerichtheid en service-oriëntatie
  5. Besluitvaardigheid

Stephan Bosman, directeur van neomax: “Kijkend naar de resultaten zijn er twee conclusies mogelijk. Allereerst is het waarschijnlijk lastig jezelf objectief te beoordelen. Ik vraag me af of het functioneren van het IT-management wel competentiegericht beoordeeld wordt. Als je immers geen feedback krijgt op je competenties is het lastig deze goed te evalueren."

"Een tweede conclusie kan zijn dat IT-executives te weinig uitdaging ervaren. Om de oorzaak hiervan te achterhalen is echter nader onderzoek vereist. Het is natuurlijk een goed gegeven dat de IT-executives zo capabel zijn. Ik verwacht namelijk dat door de consumerization van IT de business steeds meer kennis en middelen krijgt om de IT-executives uit hun comfortzone te halen.”

Reageer op dit artikel