artikel

Werken buiten kantoortijd funest voor relatie

HRM

Het werken buiten de reguliere kantoortijden is in veel gevallen funest voor de relatie. Wie al dan niet weloverwogen veel 's avonds, 's nachts en in de weekends werkt, loopt een verhoogd risico op problemen,  blijkt uit het promotieonderzoek van Kadri Täht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Werken buiten kantoortijd funest voor relatie

In ongeveer een op de vier gezinnen in Nederland werkt iemand buiten de standaard arbeidstijden. Dat heeft vaak te maken met de aard van de baan, maar soms kiezen mensen ervoor vanwege de zorg voor kinderen. Als een van beide partners buiten standaard arbeidstijden werkt, komt  er meer tijd voor kinderen vrij, in het bijzonder voor vaders. Maar de winst in zorgtijd voor de kinderen gaat  ten koste van gezamenlijke tijd van de ouders, toont Täht aan in het onderzoek. Hierdoor is er een verhoogd risico op een slechtere relatie en  uiteindelijk zelfs een verhoogde kans op het uiteenvallen daarvan.

Men zou waarschijnlijk inderdaad verwachten dat mensen overdag hun zorgtaken overdragen en zich richten op hun werktaken zodat het op deze manier niet nodig is om te werken in afwijkende tijden. Täht laat zien dat  mensen het zich niet kunnen veroorloven of het niet willen om de zorg uit handen te geven. Dit is natuurlijk  alleen een optie als het werk uitgevoerd kan worden in kantooruren, voor de gezinnen waar de afwijkende  schema's het gevolg zijn van beroepsmatige redenen blijft het probleem van de kinderopvang.

Financiële compensatie
Toch zijn de Verenigde Staten – waarin de conclusies van het onderzoek van Täth al eerder werden getrokken –  en Nederland lang niet in alle opzichten hetzelfde wat betreft niet-standaard arbeidstijd. In de  VS is avond-, nacht- en weekendwerk veel sterker verbonden aan banen die wat betreft beloning en status niet zo aantrekkelijk zijn, terwijl ook de financiële compensatie geringer is dan in Nederland.

Verder zijn er in  ons land veel meer mogelijkheden om in deeltijd te werken en juist dit blijkt een goede manier te zijn om de  gevolgen van niet-standaard arbeidstijd op te vangen. Verdere deregulatie van werktijden zou ook in ons land  tot Amerikaanse toestanden kunnen leiden. Men moet zich bewust zijn van de gevaren voor de werknemers  en hun gezinnen bij de keuze voor het werk in afwijkende schema's. Täht denkt dat de VS een goed  voorbeeld is van hoe ver dingen kunnen gaan of waar de gevaren zijn.

“Belangrijk is dat mensen de keuze  hebben om het een of het ander te kiezen en ook de middelen om zich te beschermen tegen de mogelijke  negatieve gevolgen (zoals parttime werk, loon / rusttijd compensatie, controle over de uren, de  voorspelbaarheid van de de uren, consulting enzovoorts.)”.

Het onderzoek  
Het onderzoek van Täht berust op een vergelijking van gegevens uit de beide  landen en 34 open interviews met gezinnen in de risicogroep. Voor Nederland gebruikte zij de belangrijkste  gegevensbron Nederland Kinship Panel Survey (NKPS), waaruit zij in 2004 meer dan achtduizend mensen interviewde en ongeveer vijf jaar later opnieuw. Zij gebruikte voor de enquête vooral gezinnen met twee  partners, maar ook gezinnen met kinderen, waaroor het aantal werd teruggebracht tot ongeveer 2,5 duizend  tot ongeveer 1,5 duizend gevallen. Zij vulde deze gegevens aan met een aparte kwalitatieve studie, waarbij  ze in 2006 34 interviews afnam (uit de oorspronkelijke NKPS) en diepgaand vroeg naar de werkschema's en  de manier waarop die hun leven beïnvloedt.

Reageer op dit artikel