artikel

Investeren in middenmanagement is hard nodig

HRM

Nu al werken aan de verdere ontwikkeling en opleiding van het middenmanagement is broodnodig, is een van de conclusies uit de nieuwe HR Benchmark van softwareleverancier Raet. "Organisaties zijn zich ervan bewust dat als men nu niet investeert in de toekomst, men moeilijk kan overleven", zegt Raet-ceo Cees van den Heijkant. Als over een paar jaar topmensen vertrekken is het zaak nu al te gaan investeren in het middenmanagement, zegt Raet, 'om zo een natuurlijke doorstroom te bevorderen'.

Investeren in middenmanagement is hard nodig

Uit het jaarlijkse onderzoek dat dit keer onder 454 organisaties is gehouden door TNS Consult en TNS Nipo, blijkt dat strategische personeelsplanning, de juiste opleiding en ontwikkeling van werknemers, betere en concretere managementinformatie en inzet van moderne Human Resources (HR) software voor managers en medewerkers steeds belangijker worden. Tegelijkertijd heeft werving en selectie voor organisaties dit jaar minder prioriteit.

Door de recessie is op korte termijn een dalende vraag naar arbeid zichtbaar – 41 procent van de organisaties verwacht dat het personeelsbestand in de komende twee jaar krimpt. Op de middellange termijn houden bedrijven echter rekening met een tekort aan personeel, mede als gevolg van de vergrijzing, waardoor veel gekwalificeerde werknemers in de komende jaren zullen uitstromen. Organisaties overbruggen deze tegenstelling tussen een arbeidsoverschot nu, en het tekort op de middellange termijn, door in te zetten op strategisch HRM. Hierbij wordt met name ingezet op strategische personeelsplanning en flexibilisering van het personeelsbestand, maar ook worden meer taken uitbesteed –  59 procent van de organisaties heeft al één of meerdere HR-taken uitbesteed of is dat van plan.

Welke processen heeft u uitbesteed of gaat u uitbesteden in de toekomst?

 
Bedrijfskundig HR
De noodzaak van strategisch HR-beleid heeft geleid tot een verdere professionalisering van HR en een toenemende aandacht in de directiekamer. HR neemt en krijgt steeds meer de ruimte om een leidende rol te spelen in de concrete invulling van de nieuwe organisatiestrategie. Steeds meer HR-medewerkers hebben een bedrijfskundige in plaats van een sociale achtergrond.

Achtergrond van de HR-professionals

Deze andere achtergrond resulteert in een meer cijfermatige benadering, waardoor van nature meer samenwerking ontstaat tussen HR en Financiën en de CFO. Zo geeft 40 procent van de HR-professionals aan dat zij samen met Financiën zorgen voor business cases en return-on-investment (ROI) analyses.

Ondanks de bedrijfskundige aanpak valt op dat er slechts een lichte stijging is van het aantal organisaties dat werkt met heldere indicatoren, van 19 procent in 2010 naar 22 procent in 2011. Wel worden steeds meer verschillende Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) gebruikt waarop gestuurd wordt.

De opkomst van e-HRM
Voor verdere professionalisering van HR wordt steeds meer gebruik gemaakt van e-HRM en self service voor medewerkers en managers: slechts vijf procent van de respondenten geeft aan niet in e-HRM te willen investeren. Ook medewerkers zijn er klaar voor. Een eerder onderzoek onder 1.600 medewerkers toonde aan dat 70 procent hun HR-zaken als declaraties, adreswijzigingen of verlof-aanvragen het liefst op een willekeurig tijdstip thuis willen doen. Om aan die medewerkerbehoefte te kunnen voldoen heeft Raet onlangs HR-applicaties voor smartphones en tablets geïntroduceerd.

HR-processen die met behulp van e-HRM uitgevoerd worden door medewerkers

Onderzoeker John Cöhrs: "HR richt zich steeds meer op strategie en laat de dagelijkse administratieve handelingen aan werknemers en managers over. Strategische HRM zal steeds meer bijdragen aan het onderscheidend vermogen van een organisatie."

Vraag HIER het volledige onderzoek aan

Reageer op dit artikel