artikel

Gaat HRM verdwijnen?

HRM

Als de huidige nadruk op aandeelhouderswaarde blijft voortduren, kan personeelsmanagement wel inpakken. Dat stelt Ben Ligteringen in zijn proefschrift The maintenance crew for the human machinery.

Gaat HRM verdwijnen?

‘In de jaren zeventig was personeelsbeleid erop gericht de belangen van de belangrijkste groep stakeholders, zijnde de werknemers, in het ondernemingsbeleid te laten doorklinken,' aldus de promovendus. ‘Maar de sociale doelstellingen van de onderneming doen er niet meer toe, omdat het alleen om aandeelhouderswaarde draait.'
Ligteringen weet waar hij het over heeft, want hij is oprichter en ex-hoofdredacteur van vakblad PW, dat tegenwoordig PW De Gids heet. Een goed voorbeeld van de uitholling van het vak P&O is volgens hem de trend om taken als salarisadministratie uit te besteden, en het feit dat geen enkele werkgever daar vraagtekens bij plaatst. Overigens zal het nog wel even duren voordat de laatste personeelsmanager het licht uitdoet. Zeker nog tien tot vijftien jaar, schat Ligteringen.

Bron: Bert Platzer in: PenOactueel, 25 maart 2013. Meer informatie: Radboud Universiteit.

Leestip: DRIE. Vormgeven aan organisatieontwikkeling.

Reageer op dit artikel