artikel

Flexibele schil bedreigt kwaliteit organisaties

HRM

Organisaties met relatief veel tijdelijk personeel investeren doorgaans minder in opleidingen en personeelsbeleid. Hierdoor kan de kwaliteit van het personeel – en daarmee van de organisatie – op termijn in het geding komen. Dit is een van de conclusies uit het tweejaarlijkse onderzoek ‘Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement' van organisatieadviesbureau Berenschot en HR Strategie.

Flexibele schil bedreigt kwaliteit organisaties

Naarmate het aantal tijdelijke contracten toeneemt ten opzichte van de vaste contracten is er minder ruimte voor personeelsbeleid en opleidingen, zo blijkt uit het onderzoek. Hoewel de inzet van tijdelijke contracten op korte termijn voordelig lijkt te zijn voor organisaties, kan dit op de lange termijn juist weer voor kwaliteitsproblemen zorgen.
'Beperking van opleidingsmogelijkheden voor medewerkers met een tijdelijk contract is een gemiste kans,' aldus Berenschot-consultant Hans van der Spek. 'Juist opleiding en ontwikkeling creëert betrokkenheid en waarborgt kwaliteit en continuïteit van diensten. En dat vormt de grootste uitdaging voor organisaties ten aanzien van de flexibele schil.' Maatschappelijk gezien is het bovendien van belang om de gehele beroepsbevolking op een afdoende opleidingsniveau te brengen of te houden. Door niet te investeren in een deel hiervan ontstaat een tweedeling.

Personeelsafdeling buiten spel
In het onderzoek komt verder naar voren dat er minder beleidsmedewerkers op de personeelsafdeling werkzaam zijn naarmate het aantal tijdelijke contracten stijgt; tegelijkertijd neemt het aantal administratieve krachten toe. 'Daar waar personeelsmanagers van oudsher een belangrijke rol spelen bij de capaciteitsplanning, beloningsbeleid, werving en selectie van het vaste personeel, staan ze met betrekking tot de flexibele schil enigszins buiten spel,' aldus de onderzoekers Hella Sylva en Johan van Dam. Daarmee wordt een substantieel deel van het personeelsbestand aan de directe invloed van de personeelsafdeling onttrokken.

Het onderzoeksrapport ‘Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement 2013-2014', waaraan 143 personeelsmanagers hebben deelgenomen uit de profit en non-profit sector, meet prestaties op het gebied van in- en uitstroom van personeel, verzuim, opleidingen, personeelsbezetting en budgetten. Het in boekvorm gegoten onderzoek bevat meer dan 100  tabellen en grafieken met de belangrijkste Human Resources (HR) ken- en stuurgetallen, analyses en interviews met gerenommeerde HR-managers.

Lees ook: De flexibele onderneming.

Reageer op dit artikel