artikel

Wie aardig is voor collega’s krijgt meer betaald

HRM

Behulpzaam gedrag loont in aanzien en startsalaris. Dat blijkt uit een experiment van psychologen van de Vrije Universiteit Amsterdam. In het experiment moesten potentiële werkgevers fictieve sollicitanten beoordelen voor een vacature 'administratief medewerker'. De werkgevers kregen een foto te zien van een mannelijke en vrouwelijke sollicitant en een gefingeerde referentiebrief – in werkelijkheid was de brief geschreven door de onderzoekers.

Wie aardig is voor collega’s krijgt meer betaald

De sollicitanten waren qua opleiding en werkervaring even geschikt. Er werden twee soorten brieven gebruikt: in de ene brief lag de nadruk op goed werkgedrag van de sollicitant als behulpzame en onbaatzuchtige collega; de tweede brief legde de nadruk op goed werkgedrag als individualistische en zelfzuchtige medewerker. Vervolgens moesten de werkgevers de sollicitanten beoordelen op reputatie, voorkeur voor samenwerken, fysieke aantrekkelijkheid en startsalaris.

Hoger startsalaris
Het blijkt dat werkgevers de behulpzame sollicitanten een hoger aanzien toekennen, hen liever zien samenwerken in een team en een hoger startsalaris willen geven van ruim honderd euro per maand meer. Met andere woorden: werkgevers vinden werknemers die zich behulpzaam opstellen fijnere collega’s om mee samen te werken dan collega’s die zich vooral met hun eigen zaken bezighouden.

Ook vinden ze behulpzame sollicitanten fysiek even aantrekkelijk als individialistische sollicitanten. Onderzoeker Mark van Vugt (hoogleraar VU): ‘Blijkbaar is behulpzaam gedrag niet alleen voordelig voor de ander, maar loont het de behulpzame persoon zelf ook.’

Het artikel ‘Competitief altruïsme op de werkvloer: een evolutionair psychologische benadering’ verschijnt in het tijdschrift Gedrag & Organisatie.

Bron: VU Amsterdam.

Boekentip: Prestatiemanagement voor organisaties in balans.

Reageer op dit artikel