artikel

De interim-ceo – Tips bij tijdelijke benoemingen

HRM

Vervanging van ceo’s gaat in een steeds hoger tempo. Blijkbaar slagen ondernemingen – lees: de raden van commissarissen – er niet in opvolging in alle rust voor te bereiden. En hoewel er bedrijven zijn die de ene na de andere ceo opbranden, zien we ook steeds meer bewust tijdelijke benoemingen. Wat is de ratio achter zo’n interim-ceo? Het tijdschrift Management Executive bespreekt dit en geeft tips hoe te handelen bij interim-benoemingen.

De interim-ceo – Tips bij tijdelijke benoemingen

Ram Charan, alom erkend als specialist op het gebied van ceo-opvolging, schreef al in 2005 dat er sprake was van een crisis. Hij baseerde die uitspraak op de vaststelling dat veel bedrijven überhaupt geen draaiboek voor opvolging in huis hebben. Dat zegt tegelijk veel over de interne ontwikkelingsmogelijkheden voor talent en de zorgvuldige opbouw van loopbanen.
Neem het internetbedrijf Yahoo!, dat sinds de oprichting in 1995 een stormachtige groei doormaakte, onder meer door drieste overnames en samenwerkingsverbanden. Die snelle groei vroeg natuurlijk het uiterste van het leiderschap en het is daarom onmogelijk vol te houden dat alles van een leien dakje liep. Zonder in details te treden: in 2001 vond de eerste vervanging van de ceo plaats, om in 2007 opgevolgd te worden door oprichter Jerry Yang. De beoogde opvolgster, Susan Decker, zo liet men weten, was nog niet klaar voor de lastige taak. Na 18 maanden trad niettemin Carol Bartz aan, die een jaar later werd opgevolgd door cfo Tim Morse. Hij gold als interim. Vier maanden later maakte hij alweer plaats voor een ander, die het 130 dagen volhield. En zo verder. Het is voor de financiële gemeenschap langzamerhand niet meer duidelijk welke richting het met Yahoo! opgaat. Een typische opvolgingscrisis, maar wel een langdurige. Yahoo! staat hierin niet alleen. Een paar cijfers: tussen 2000 en 2009 nam het percentage opvolgingen toe van 11,2 tot 14,3 procent. De gemiddelde zittingsperiode van een ceo nam af van 8,1 tot 6,3 jaar. Het percentage interim-benoemingen ligt nu rond de 20.
Lees het hele artikel van Christine Mooney, Matthew Semadeni en Idalene Kesner door hieronder de pdf uit Management Executive te downloaden.

Reageer op dit artikel