artikel

Hoe laat je medewerkers in alle openheid praten?

HRM

Voor leidinggevenden is het vaak lastig om van hun medewerkers eerlijke feedback te krijgen. Toch moet het, openhartigheid is een essentiële voorwaarde voor zowel teamsucces als organisatiesucces. Hier volgen enkele aanwijzingen.

Defensiemechanismen
Bepaalde defensiemechanismen leiden ertoe dat we voorzichtig worden in situaties met hogergeplaatsten. Hierdoor is communicatie van onderop richting de top altijd in enige mate gefilterd. Probeer te achterhalen waar medewerkers bang voor zijn. De effectiviteit van een team is af te lezen aan de tijd die verstrijkt tussen het opduiken van een probleem en het naar buiten brengen ervan.

Doorbreek de stilte
Een stilte in een gesprek wijst erop dat een heikel onderwerp is geraakt. Laat op zulke momenten een afgesproken codewoord vallen (zoals ‘cruciale conversatie!’), waardoor de ander weet dat hij vanaf dat moment vrijuit kan praten – zonder repercussies.

Geef een alternatief
Menigeen vindt het lastig zijn mening te geven waar anderen bij zijn. Een uitnodiging voor een gesprek onder vier ogen – eventueel niet op het werk – kan iemand die moeite heeft publiekelijk zijn mening te geven over de drempel trekken.

Creëer een klimaat van openheid
In iedere organisatie zijn er dingen die je gewoon niet doet. Hoe meer van deze taboe-onderwerpen, hoe groter de obstakels voor een open cultuur. Vertrouwen is een groot goed: mensen zijn eerder bereid hun nek uit te steken als ze weten dat hun leidinggevende zich voor hen zal inzetten.

Meer verantwoordelijkheid, meer eigenaarschap
‘Na mij de zondvloed’ is een gevaarlijke gedachte, waardoor de bereidheid verantwoordelijkheid te nemen afneemt. Een oplossing is het regelmatig verstrekken van gegevens over hoe de organisatie er werkelijk voorstaat, waardoor helderheid komt over wat werkt en wat niet, maar ook het besef doorbreekt dat iedereen het verschil kan maken.

Probleemvergaderingen
Organiseer bijeenkomsten waar het expliciete en enige doel is het naar voren brengen van problemen. ‘Ik wil nu alles horen wat er mis is met project X. Hoe kunnen we hier samen uitkomen?’
Bron: Rebecca Knight (schrijft voor o.a. The Economist en The Financial Times) in blogs.hbr.org

Reageer op dit artikel