artikel

Gezondheidsmanagement: preventief en kostenbesparend

HRM

Bedrijven hanteren het verzuimcijfer nog vaak als indicator hoe het met de organisatie gesteld is. Maar verzuim terugdringen alleen is niet voldoende om als organisatie concurrentiekracht te houden en innovatief, flexibel en productief te zijn.

Van een verzuimmodel moeten werkgevers toe naar een gezondheidsmodel waarbij preventie, productiviteit, zelfregie en gezondheidsmanagement centraal staan.
Gezondheidsmanagement werkt preventief en richt zich op het vergroten van de betrokkenheid en de productiviteit van medewerkers. Met een beleid dat focust op preventie kan de werkgever vele kosten besparen en kunnen medewerkers gemotiveerder en productiever worden en in staat worden gesteld meer eigen regie te pakken over gezond en prettig werken. Meer weten? Download de paper.
Reageer op dit artikel