artikel

Brainstormen zonder groepsdwang

Innovatie

Hoewel een brainstorm vaak veel goeds oplevert, is het resultaat van zo'n gezamenlijke sessie ook regelmatig teleurstellend.

Brainstormen zonder groepsdwang

‘Groupthink' speelt de deelnemers daarbij parten: door de groepsdynamiek staan aan het eind van de bijeenkomst alle neuzen fijn dezelfde kant op. Hoe kun je dat voorkomen?

– Stel een gevarieerd team samen: mensen uit verschillende disciplines, culturen en leeftijdscategorieën. Zorg voor een paar leden met veel expertise en een paar met een frisse (naïeve) kijk op het probleem.
– Verdeel de rollen. Er moet in elk geval iemand ‘klant' zijn: een persoon die als belanghebbende de leiding heeft en beslissingen neemt. Verder is er een facilitator nodig: iemand die ervoor zorgt dat het proces goed verloopt. De overige deelnemers fungeren als resourcers. Zij luisteren, dragen argumenten en ideeën aan, bouwen voort op eerdere oplossingen.
Stimuleer The Power of One, ofwel: moedig gepassioneerde kampioenen aan. Dit lijkt in tegenspraak met het idee van een brainstorm, maar dat is het niet. Samenwerking zet juist aan tot beter nadenken en brengt mensen op ideeën die ze anders nooit hadden gekregen. En daar komt de gepassioneerde kampioen van pas. Hij pikt een idee op, kijkt er vanuit een andere invalshoek naar en ontwikkelt het in een andere richting tot een briljant nieuw idee of een baanbrekend concept.

Bron: Vijay Govindarajan en Jay Terwiliger in: Harvard Business Review Blog Network, 25 juli 2012

Tips
– Boek: Visuele Meetings. Hoe graphics, post-its & idea mapping het groepsproces kunnen transformeren
– Event: Nieuwe Businessmodellen.

Reageer op dit artikel