artikel

De strategische revolutie

Innovatie

De strategische revolutie laat zien op welke wijze strategieontwikkeling de komende tijd zal veranderen. Een nieuw instrumentarium waar bedrijven en instellingen in hun planvorming baat bij hebben, wordt geïntroduceerd. Daarmee is het boek een gids voor ondernemers die hun ambities vorm willen geven. De strategische revolutie met als ondertitel Nieuwe leiders nemen het stuur is geschrevn […]

De strategische revolutie

De strategische revolutie laat zien op welke wijze strategieontwikkeling de komende tijd zal veranderen. Een nieuw instrumentarium waar bedrijven en instellingen in hun planvorming baat bij hebben, wordt geïntroduceerd. Daarmee is het boek een gids voor ondernemers die hun ambities vorm willen geven.
De strategische revolutie met als ondertitel Nieuwe leiders nemen het stuur is geschrevn door futuroloog prof. dr. Wim de Ridder, hoogleraar toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente. Volgens Vrij Nederland de beste in zijn vak.

De strategische revolutie die zich aandient, is het gevolg van de ontwikkelingen in de informatie- en communicatiesector waardoor mensen sterker dan ooit tevoren met elkaar zijn verbonden. Daarbij beschikken zij over informatie die niet eerder zo uitbundig en toegankelijk is geweest. Dit heeft ertoe geleid dat consumenten producten willen kennen en liefst zelf willen ontwerpen en produceren. Werknemers willen zelf meer inhoud geven aan de activiteiten die zij verrichten en aandeelhouders willen sterker betrokken zijn bij de activiteiten van de bedrijven waarin zij belang hebben genomen. Deze mensen bepalen in hoge mate het succes van iedere organisatie. Bedrijven zijn derhalve niet meer uit op continuïteit maar op maximale inbedding in de wereld om hen heen. Zij erkennen dat consumenten, werknemers en aandeelhouders de zeggenschap over de organisatie hebben overgenomen. Deze beste stuurlui staan niet meer aan wal, zij zijn aan boord gekomen en staan achter het roer.

De strategische revolutie wordt gevoed door het succes van internationale netwerken die de technologische ontwikkeling in de meest essentiële markten coördineren. De sterke ontwikkeling in de ict-sector is te danken aan de velen die samen de ontwikkeling van de chiptechnologie vormgeven. In de energiesector is sprake van een wereldwijde goed geregisseerde zoektocht naar de goedkoopste energie uit zonlicht en in de genetica wordt wereldwijd gemeenschappelijk gezocht naar de laagste kosten voor het bepalen van het DNA van individuele mensen. Ook hier zien we dat de macht van de individuele onderneming wordt bepaald door de mate waarin zij inspelen op de kansen die door deze netwerken worden gegenereerd.

De huidige tijd gaat de geschiedenis in als een revolutionaire periode. Een nieuw type bedrijfsorganisatie dient zich aan. Een onderneming met steeds wisselende werknemers,  met klanten die goederen en diensten deels zelf ontwerpen en produceren en met tijdelijke aandeelhouders die niet op zoek zijn naar lange termijnrendement. Dit boek wijst de weg naar de nieuwe economie.

De strategische revolutie van Wim de Ridder is een doorbraak in de managementliteratuur.

Meer informatie:
Inleidend hoofdstuk
Inhoudsopgave
Woord vooraf.

Reageer op dit artikel