artikel

Behoeftezoekers en technologiestuwers

Innovatie

Meer geld voor onderzoek en ontwikkeling helpt niet om de bedrijfsresultaten op te schroeven. Een innovatievriendelijke bedrijfscultuur doet dat wél. Daar zou ook de wereldeconomie van profiteren.

Behoeftezoekers en technologiestuwers

Voor hun jaarlijkse Global Innovation 1000 onderzoek ondervroeg adviesbureau Booz & Company opnieuw ondernemingen die wereldwijd het meest investeren in innovatie. Deze keer lag de nadruk op de specifieke organisatorische en culturele aspecten die het innovatievermogen van een bedrijf bevorderen.
De uitkomst van het onderzoek stemt niet vrolijk: slechts de helft van de ondernemingen bleek een bedrijfscultuur te hebben die de eigen innovatiestrategie goed ondersteunde. Een even groot percentage had volgens de respondenten een innovatiestrategie die niet goed aansloot bij de bedrijfsstrategie. Nog erger: bijna een vijfde van de ondernemingen meldde helemaal geen duidelijke innovatiestrategie te hebben!

Drie strategieën
De innovatiestrategieën die bedrijven hanteren zijn te verdelen in drie categorieën:
1. Behoeftezoekers spelen in op – vaak onuitgesproken – behoeften van (potentiële) klanten en proberen als eerste daarvoor producten en diensten in de markt te zetten.
2. Marktlezers proberen waarde te creëren door hun bestaande producten steeds verder te verbeteren en snel in te spelen op ontwikkelingen in de markt.
3. Technologiestuwers gaan uit van hun technologische capaciteiten, en zoeken van daaruit naar baanbrekende innovatie en stapsgewijze verandering.

Hoewel met elk van deze strategieën successen worden geboekt, blijkt uit het onderzoek toch dat de behoeftezoekers het beter doen dan de andere twee: hun financiële prestatieniveau ligt duidelijk hoger dan dat van de rest. De behoeftezoekers onderscheiden zich doordat ze hun innovatiestrategie veel vaker afstemmen op hun bedrijfsstrategie, en ook valt op dat hun innovatiestrategie in veel sterkere mate ondersteund wordt door hun bedrijfscultuur.

Wat valt hieruit te leren voor ondernemingen die hun prestaties willen verbeteren? Volgens de onderzoekers moeten ze in de eerste plaats zorgen voor een duidelijk geformuleerde innovatiestrategie, en deze vervolgens uitdragen vanuit de top van de organisatie naar de werktafel en het laboratorium. Ten tweede is het belangrijk om de technici en het topmanagement goed op elkaar af te laten stemmen en de technische leiding in de directie op te nemen. En ten slotte is het cruciaal dat de innovatieagenda wordt vertaald in een concreet actieplan dat is gekoppeld aan een beperkt aantal gerichte capaciteiten waarmee het bedrijf zich kan onderscheiden in de markt.

Bron: Barry Jaruzelski, John Loehr en Richard Holman in: Holland/Belgium Management Review, 2012, nr. 143.

Tip: Business Model Generatie. Een handboek voor visionairs, game changers en uitdagers.

Reageer op dit artikel