artikel

Goede ideeën van andere managers: wel of niet wat mee doen?

Innovatie

Een ander bedrijf heeft succes met een innovatief managementidee. Moet je dan proberen om dat ook te gaan doen?

De overgrote meerderheid van interessante nieuwe managementpraktijken komt van andere bedrijven. Als een onderneming scoort met iets nieuws, gaan de media er al snel mee aan de haal: it’s the next big thing! – en het volgende grote ding wordt bijna wekelijks gevonden… Voordat je het weet, is het een hype en stort de goegemeente zich erop. De vraag voor managers is: hoe hiermee om te gaan? Nemen we de succesvolle nieuwe praktijk over? Of juist niet?

Julian Birkinshaw (London Business School) zegt dat je het best als volgt te werk kunt gaan:

1.    Wacht af
Het eerste wat je moet doen als je een interessant managementexperiment van een ander bedrijf in de smiezen krijgt, is… niets. Wacht een paar jaar voordat je zelfs maar in overweging neemt om het (al dan niet deels) over te nemen. Elke nieuwe praktijk heeft tijd nodig om te slagen of falen. Val daarom niet te snel voor de charmes ervan – maar schrijf het ook niet af, want het experimenterende bedrijf heeft misschien wel degelijk iets te pakken.

2.    Deconstrueer het managementmodel
Als je hebt besloten om er iets mee te gaan doen, stel dan gerichte vragen om de essentie van het idee naar boven te halen. Liefst met inbreng van frisse perspectieven van buitenstaanders. Wat is de onderliggende logica van deze manier van werken? Welke ongewone aannames heeft het bedrijf dat het in de praktijk toepast over menselijk gedrag of over marktwerkingen? Op welke ideeën of inzichten is de nieuwe praktijk gebaseerd?

3.    Begrijp de hypothesen
In het ideale geval is het experimenterende bedrijf één of twee hypothesen aan het testen. Bijvoorbeeld: ‘als je mensen meer vrijheid geeft om ook thuis te werken, nemen hun betrokkenheid en productiviteit toe’.

4.    Kijk naar de resultaten
Worden de hypothesen ondersteund? Worden medewerkers betrokkener en productiever? Wat zijn de neveneffecten? Praat met een paar mensen bij het experimenterende bedrijf. Kijk ook objectief naar je eigen bedrijf. In hoeverre lijken we op het experimenterende bedrijf? Wat zijn de verschillen? Is ons bedrijf innovatief genoeg ingesteld om het nieuwe idee over te nemen? Als je serieuze problemen ziet aankomen, wees dan realistisch: het is makkelijker om ervan af te zien als je er nog niet mee bent begonnen dan als het nieuwe initiatief al een eind op weg is.

5.    Experimenteer
Als je ervoor gaat, zet de nieuwe praktijk dan op als jouw eigen experiment – inclusief hypothesen, methoden en verwachte resultaten. Bijvoorbeeld: ‘Als we medewerkers meer vrijheid geven om ook thuis te werken, nemen hun betrokkenheid en productiviteit significant toe.’ Waarna je data gaat verzamelen om te zien of de nieuwe praktijk werkt en waarde toevoegt voor je bedrijf.
Bron: Julian Birkinshaw in Harvard Business Review, mei 2014.

Reageer op dit artikel