artikel

Waarom is afgunst zo destructief?

Innovatie

Afgunst maakt mensen destructief en legt een tijdbom onder het innovatiepotentieel van elke organisatie.

Waarom is afgunst zo destructief?

Strategiehoogleraar Quy Huy (INSEAD) legt in het artikel ‘Harnessing The Power of Envy’ op de website van INSEAD uit waarom en geeft advies. Waarom is afgunst zo destructief? 
Gevoelens van jaloezie kunnen samenwerking blokkeren en de basis leggen voor intriges. Het zijn gevoelens die makkelijk worden gerationaliseerd (verdrongen). Is men zich ervan bewust, dan nog worden ze niet meteen met anderen gedeeld – jaloezie is immers een taboe-onderwerp op de werkvloer.

Microsoft: winnaars en verliezers

Er is in managementbladen veel aandacht besteed aan het achterblijven van Microsoft op innovatiegebied ten opzichte van de concurrentie. Prof Huy wijt dit achterblijven aan het prestatiebeoordelingssysteem van de softwaremaker, waarin mensen worden onderverdeeld in drie categorieën: top, goed en slecht. Hierdoor raakten teams en teamleden verwikkeld in een destructieve met afgunst doordrenkte competitiestrijd (elkaar dwarsbomen) met winnaars en verliezers als gevolg.

Hoe is het destructieve potentieel van afgunst aan te pakken?

De eerste stap is het erkennen van afgunst als een voor de organisatie zeer schadelijke emotie. Het opmerken van deze gevoelens in een medewerker en dit met hem bespreken, stelt hoge eisen aan de emotionele intelligentie van leidinggevenden. 

Leidinggevenden moeten beschikken over coachende vaardigheden om dit op een open manier door te praten met betrokkene. Deze zal zich op zijn beurt bevrijd voelen als hij grieven en emoties kan uiten zonder vrees voor repercussies – een essentiële voorwaarde voor een gezonde organisatiecultuur.

Vervolgstappen

Wordt bij de eerste stap de afgunst ingedamd waardoor verspreiding wordt voorkomen, in de volgende fase gaat het vooral om hoe afgunst kan worden omgebogen naar een meer prestatiebevorderende emotie. Een mogelijkheid is het in het vooruitzicht stellen van een ‘premie op wedijver’, maar ook het koppelen van samenwerkingsresultaten aan prestatiebeloningen is een katalysator voor positief gedrag.

Een op hoge prestaties gerichte oriëntatie hoeft geen voedingsbodem te zijn voor schadelijke interne competitie. Het kan ook betekenis verlenen aan interacties op de werkvloer en ongelijkheden in kennis en kunde in een reëel daglicht plaatsen. 
Pak afgunst aan en verbeter het innovatievermogen.

Bron: knowledge.insead.edu.

Reageer op dit artikel