artikel

Hoe transformeert uw organisatie van traditioneel naar digitaal?

Innovatie

De ICT-revolutie plaatst organisaties voor de grote uitdaging zich te transformeren van traditioneel naar digitaal. Hoe kunnen het internet en de digitalisering groei en winst aandrijven?

Hoe transformeert uw organisatie van traditioneel naar digitaal?

Bureau Accenture houdt met de jaarlijkse Accenture Technology Vision (een verzameling grootschalige internationale studies) de vinger aan de digitale pols. Als deze studies één ding duidelijk maken, dan is het wel de onontkoombaarheid van de transformatie van ‘mij’ naar ‘wij’.

The Internet of Things

Als organisaties succesvol zijn in de ‘Wij Economie’ heeft dat alles te maken met de opkomst van The Internet of Things (IoT), waardoor apparaten en objecten met het internet verbonden raken. Het IoT is een digitaal, alles en iedereen omspannend weefsel, met haarvaten tot in alle aspecten van de bedrijfsvoering en de strategische omgang met de omgeving.

Internet en digitalisering zorgen voor hyper-connectivity. Het is een ontwikkeling op wereldschaal, waarbij netwerken van verbindingen ‘digitale ecosystemen van co-creërende spelers’ vormen. Ze bieden talloze mogelijkheden voor ontwikkeling van nieuwe technologieën, producten en diensten.

De transformatie naar een digitale organisatie behelst veel meer dan het incorporeren van nieuwe technologieën om bijvoorbeeld processen te verbeteren. Het gaat vooral om aansluiting vinden bij ecosystemen om zich met nieuwe businessmodellen, producten en dienstverlening te verbinden met afnemers, werknemers en andere organisaties.

Van traditioneel naar digitaal: 5 trends

Hoe kunnen hoe organisaties met behulp van de nieuwe technologische mogelijkheden, nieuwe kansen scheppen of zelfs geheel nieuwe ecosystemen creëren? Vijf trends.

 1. The Internet of Me
  Omdat objecten steeds vaker online gaan, is een bedrijf als Home Depot op zoek gegaan naar ecosystemen van huishoudelijke apparatuur. De winst voor het bedrijf zit in het optimaliseren en onder controle houden van de gebruikerservaring.
 2. De economie van de ervaring
  The Internet of Me geeft elk bedrijf kansen om met hardware klanten werkelijk betekenisvolle ervaringen te bieden. In zogeheten wearables worden steeds meer sensoren opgenomen. Philips bijvoorbeeld ontwikkelt apps waarmee patiënten hun gezondheid kunnen monitoren.
 3. Innovatieplatformen
  Het platform biedt kansen voor doorbraakinnovaties. In platformen zoeken bedrijven de samenwerking om de ontwikkeling van nieuwe technologieën te coördineren. Een voorbeeld is Fiat, dat samen met TomTom en Facebook werkt aan de ontwikkeling van de zelfrijdende auto.
 4. De intelligente organisatie
  Software wordt steeds slimmer en plaveit (met hulp van Big Data) de weg naar steeds hogere niveaus van operationele excellentie.
 5. De nieuwe (empowerde) werknemer
  Digitalisering biedt mogelijkheden voor werknemers om betere beslissingen te nemen.

Bron: Techtrends

Reageer op dit artikel