artikel

Vernieuwing hangt af van inzicht in drijfveren

Innovatie

Wie van de leiders heeft de durf het streven naar inzicht in de collectieve en individuele drijfveren in te voegen?

Door veranderingen in de sociaal-maatschappelijke omgeving of technologische ontwikkelingen kunnen zich in een bedrijf management- en organisatievragen aandienen die de opmaat vormen tot verandering en vernieuwing. Of deze innovatie succesvol zal zijn, hangt van een aantal factoren af.
De inzichten en kwaliteiten van de leider zijn bijvoorbeeld van groot belang. Als leiders voeling hebben met alle geledingen in hun organisaties, kennis hebben van de vragen vanuit de samenleving, hieruit waarschuwingssignalen opvangen en bovendien uitstekend weten te communiceren, dan is de kans groot dat zij de sociale innovatie tot stand kunnen brengen die de basis vormt voor technologische innovatie en uiteindelijk voor omzetvergroting. Investeringen in saamhorigheid zijn hier dus een essentieel onderdeel van. De interactie is dus bepalend voor het succes van een innovatie. De kwaliteit van de menselijke interactie hangt evenwel weer af van hun drijfveren: de beweegredenen waarom zij denken zoals zij denken en handelen zoals zij handelen. Innerlijke drijfveren zijn minstens zo bepalend voor het welslagen van een onderneming als de menselijke interactie.

Lees het hele artikel van prof. dr. Harry Commandeur, prof. dr. Paul van Geest en dr. Peter van Egmond in Management & Organisatie door het hieronder gratis te downloaden.

Reageer op dit artikel