artikel

Duurzame innovaties vragen om nieuwe samenwerkingsverbanden

Innovatie

De spelers uit de klassieke ‘triple helix’ moeten zich gaan verbinden met de bruger en organiseren rond platfromen.

De intensieve samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen, de zogenoemde triple helix of gouden driehoek, wordt vaak gezien als de succesformule voor innovatie en economische groei. De Brainport Eindhoven geldt in binnen- en buitenland als een geslaagd voorbeeld van zo’n samenwerking. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven stelden een gezamenlijke meerjarige agenda op voor economische groei en stemden hun activiteiten op het gebied van kenniswerkers, onderwijs en vestigingsklimaat op elkaar af. Op deze manier wist de regio een moeilijke periode na het faillissement van DAF en de ontmanteling van Philips te boven te komen.

Samenwerken in innovatie
Twintig jaar later is de triple helix echter aan vernieuwing toe. De burger neemt als vierde speler een steeds belangrijkere rol op zich in onze genetwerkte samenleving. Door de burgers meer te betrekken en aan te sluiten bij initiatieven die van onderop uit de maatschappij opkomen, kan innovatie worden versterkt en versneld en maatschappelijk draagvlak worden behouden of verworven.

De burger in opkomst
Burgers hebben de afgelopen decennia de beschikking gekregen over middelen waarmee zij een grotere rol kunnen spelen in innovatieprocessen en in het bedenken, financieren, produceren en verhandelen van goederen en diensten. En dat doen ze. Op talloze terreinen zijn sociaal ondernemerschap, fanatieke doe-het-zelf-gemeenschappen en op delen gebaseerde diensten initiatieven al in opkomst. Dat levert een hele nieuwe economie op naast de bestaande, aangeduid als de deeleconomie.
Nieuwe ondernemingen als Airbnb, Peerby en Uber spelen in op deze ontwikkelingen met nieuwe organisatiemodellen. Zij innoveren de markt op een disruptieve manier en zetten zo bestaande machtsverhoudingen op hun kop. Toch hebben al deze ‘crowd-initiatieven’ nog weinig verbinding met de bestaande spelers: bedrijven, overheden en kennisinstellingen, die via gezamenlijke agenda’s en ‘polderen’ proberen te innoveren.
Lees hele artikel verder op wisdomofthecrowd.nl.

Reageer op dit artikel