artikel

5 prioriteiten voor de digitale organisatie

Innovatie

Onze omgeving digitaliseert in hoog tempo. Het is aan topmanagementteams om de juiste voorwaarden te scheppen voor inpassing van de organisatie in nieuwe speelvelden.

Volgens adviesbureau Boston Consulting Group (BCG) moeten organisaties actie ondernemen en prioriteiten stellen op vijf aandachtsgebieden.

1. Strategisch doel: snelheid en wendbaarheid
De veranderingen gaan nu dermate snel dat drie-tot-vijf jarenplannen weinig zin hebben. ‘Agile‘ is het motto: snel en wendbaar kunnen opereren in een digitale omgeving. Nieuwe producten worden met agile-methoden in nauwe samenwerking met andere organisaties en consumenten ontwikkeld van R&D via prototype naar werkend eindproduct.

2. Ontwricht het speelveld (voordat anderen dat doen) 
Gevestigde bedrijven moeten zich tegenover startups positioneren met ontwrichtende strategieën. Ze hebben boven nieuwkomers het voordeel in bezit te zijn van belangrijke wapens (resources, assets, relaties, data), waarmee kansen gegerepen en winstgevend kunnen worden gemaakt.

3. Digitaliseer de corebusiness
De organisatie digitaal transformeren behelst veel meer dan het uitrollen van nieuwe ICT-projecten. Het is een fundamentele transformatie naar minder kosten, meer lean en een groter reactievermogen. Op deze drie doelen blijken best-in-class bedrijven hoog te scoren bij innovatie, marketing, operationele bedrijfsvoering en de back office.

4. Creëer waarde uit data
Onderzoek van Boston Consulting Group toont aan dat agile topmanagers steeds op zoek zijn naar een hoger rendement van interne en externe databronnen. Ze helpen zo hun bedrijf bij het vinden en ontwikkelen van nieuwe ideeën en de adoptie van nieuwe technologieën.

5. Positioneer de organisatie in een breed ecosysteem van co-creërende spelers
Meer dan ooit werken ondernemingen nu in digitale ecosystemen samen in een breed netwerk bestaande uit andere ondernemingen, onderzoeksinstellingen en afnemers. Essentieel is dus de ontwikkeling van vaardigheden en competenties om in deze innovatieplatforms te kunnen functioneren.

Bron: bcgperspectives.com (vertaald en bewerkt door Sigma)

Leestip:

Reageer op dit artikel