artikel

Vierde industriële fase – de toekomst van de maakindustrie

Innovatie

Na de uitvinding van de stoommachine, elektriciteit en de microchip, zijn we nu beland bij de vierde fase van technologische ontwikkeling: Industrie 4.0. Deze fase kenmerkt zich volgens de Boston Consulting group (BCG) door revolutionaire ontwikkelingen van negen digitale, industriële technologieën.

Vierde industriële fase – de toekomst van de maakindustrie

1. Big Data analytics

Op grote datasets gebaseerde analytics zijn pas recent in de maakindustrie geïntroduceerd. Tijdens Industrie 4.0 zullen deze technologieën steeds meer standaard worden ingezet ter ondersteuning van real-time besluitvorming.

2. Autonome robots

Toepassingsgebieden van robots breiden zich in hoog tempo uit en hun handelen wordt steeds autonomer en flexibeler. Ook hun vermogen tot samenwerking met mensen neemt toe.

3. Simulatie

Computergestuurde 3D-simulaties in productieprocessen worden geavanceerder en zullen worden gebruikt in combinatie met real-time data in de context van virtuele individuen op de werkvloer.

4. Horizontale en verticale systeemintegratie

Integratie van IT-systemen binnen organisaties (van afdelingen, processen of functies), maar ook tussen organisaties (leveranciers, overheden, stakeholders) neemt snel toe. Innovatie, samenwerking en uitwisseling van data vinden plaats in digitale platformen.

5. IoT (Internet of Things)

Apparaten worden steeds meer met elkaar verbonden en dankzij ingebouwde sensoren (‘embedded computing’) wordt hun onderlinge communicatie en samenwerking gefaciliteerd in het Internet of Things.

6. Cybersecurity

Met toenemende interconnectivity en de groei van standaard communicatieprotocollen neemt ook de noodzaak van cybersecurity voor kritieke systemen toe.

7. The Cloud

Software, gebaseerd op cloudtechnologie, wordt op steeds meer terreinen toegepast. Bijvoorbeeld op het gebied van data sharing over de grenzen van de organisatie heen, maar ook bij systemen voor het monitoren van processen.

8. Additive manufacturing

Bedrijven zijn pas recent begonnen met de adoptie van ‘additive manufacturing’ (3D-printing) en zetten deze weg versneld voort met toenemende customization van producten en diensten.

9. Augmented reality

De technologie van ‘toegevoegde realiteit’ stelt werknemers in staat dankzij door speciale brillen geleverde real-time informatie een breder beeld van hun werkomstandigheden te krijgen.

Onderzoek

De besproken negen technologieën zijn door de Boston Consulting Group onderzocht in de Duitse maakindustrie. Volgens dit onderzoek leidt Industrie 4.0 tot meer productiviteit, omzet en investeringen en ook in de komende tien jaar tot een werkgelegenheidstoename van 6%.
Ook signaleert het onderzoek dat de toegenomen interconnectiviteit van machines, apparatuur en mensen een dwingende behoefte kent aan de ontwikkeling van internationale richtlijnen en standaarden.

Bron: bcgperspectives.com (vertaald en bewerkt door Sigma)

Boekentips:

 

Reageer op dit artikel