artikel

Management control: Dynamisch balanceren tussen basis op orde en innovatie

Innovatie

Stel: je wilt innoveren. Vanzelfsprekend wil je dan ook dat de basis van je organisatie op orde blijft. Welke management controls kun je dan kiezen en wat zijn de gevolgen daarvan? Dit boek probeert deze vragen te beantwoorden door een nieuw management control model te introduceren.

Management control: Dynamisch balanceren tussen basis op orde en innovatie

Het nieuwe management control model verbindt klassieke methoden en technieken met moderne vormen van beheersing van het gedrag van mensen in de organisatie: past, present én future control.

‘Je kunt niet langer met het oude denken de nieuwe problemen oplossen’, zeggen de samenstellers van het boek ‘Management control, – Dynamisch balanceren tussen basis op orde en innovatie’. Maurice Franssen is partner bij Deloitte Consulting, Michelle Arets is als manager verbonden bij Deloitte Consulting. ‘De maatschappij, mensen en organisaties veranderen continu – en veranderen ook steeds sneller, gedreven door onder andere de digitale revolutie.’

Is het nodig om te innoveren om succesvol te blijven, of sterker nog, om te overleven? Het antwoord op deze vraag is steeds vaker ja. Een management control-systeem dat dient ter ondersteuning van het realiseren van de strategische doelstellingen moet daarom in dezelfde mate innoveren en flexibiliseren om effectief te blijven.

‘In de praktijk merkten wij dat organisaties steeds vaker worstelden met de vraag hoe management control en vernieuwing aan elkaar worden verbonden. En hoe verhouden hard controls zich dan bijvoorbeeld tot de inzet van soft controls? Waar plaats je de menselijke factor in een wereld die van oudsher geregeerd wordt door methoden en technieken?

Vanuit deze marktbehoefte zijn wij de uitdaging aangegaan om een management control model te ontwerpen dat aansluit bij de hedendaagse praktijk. Integraliteit en praktische toepasbaarheid stonden voorop; op een gefundeerde wetenschappelijke basis is een model ontwikkeld dat toepasbaar is voor alle management control thema’s en in casuïstiek is beschreven. Ieder hoofdstuk is geënt op de praktijk en los te lezen.’

In het boek staat het maturiteitsmodel centraal dat uitgaat van drie niveaus van beheersing: past, present én future control.

1. Past control Het management control-systeem is gericht op het verleden. In de beginfase van past control is de basis niet op orde. De belangrijkste beheersingsdoelstelling is efficiency.

2. Present control – De inrichting van het management control-systeem is gericht op het heden. De basis is op orde en de aangeleverde informatie is voldoende betrouwbaar. De belangrijkste beheersingsdoelstelling is gericht op effectiviteit.

3. Future control – Het management control-systeem is gericht op het in goede banen leiden van de toekomst. De belangrijkste beheersingsdoelstelling is om de goede dingen in de toekomst anders te doen. Gebrek aan past en present control kan leiden tot crises, kost geld en leidt af.

Gebrek aan future control ondermijnt de continuïteit. Een adequaat niveau van past en present control zorgt ervoor dat organisaties voldoende middelen vrij kunnen maken voor innovatie. Bij het hoogste niveau van control bereik je zowel past, present als future control.

Maurice Franssen is auteur van Management Control, partner bij Deloitte Consulting en verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Michelle Arets is auteur van Management Control en is als manager verbonden aan Deloitte Consulting.

Management control – Dynamisch balanceren tussen basis op orde en innovatie
Vakmedianet | 1e druk, 2015 |

 

 

Reageer op dit artikel