artikel

Management als spin in het web om succesvol te veranderen

Innovatie

Hoe blijven organisaties relevant in de snel veranderende wereld van vandaag de dag (en van morgen)? Prof. Henk Volberda gaat in op de inhoud van het nieuwe nummer van Management Executive (nr. 4-2015).

Management als spin in het web om succesvol te veranderen

Enerzijds dienen organisaties zich voldoende aan te passen aan veranderende omstandigheden om zo nieuwe concurrentievoordelen te ontwikkelen. Anderzijds dienen organisaties zich voldoende te richten op bestaande activiteiten en het verbeteren daarvan om er voldoende rendement uit te genereren. Het adequaat balanceren van deze twee ogenschijnlijk tegengestelde krachten vormt een van de belangrijkste managementuitdagingen. Het behouden/verbeteren en vernieuwen van activiteiten heeft niet alleen betrekking op operationele processen en producten en diensten, maar ook op ondersteunende activiteiten en op management zelf.

De verschillende artikelen in nummer 4 van Management Executive belichten diverse aspecten hoe organisaties deze managementuitdaging vorm kunnen geven. Zo geeft het artikel van Aronowitz en collega’s van McKinsey negen ‘gouden regels’ om het herontwerp van een organisatie tot een succes te maken. Het artikel van Laufer en collega’s beschrijft vier rollen van projectmanagers. Paul Verburgt geeft verschillende voorbeelden uit zijn verleden als manager hoe managers en staffunctionarissen een horde kunnen vormen om kennis, ervaringen en talenten van medewerkers te benutten. In zijn boek betoogt hij dan ook om de vrijheid terug te geven aan de medewerkers.

Bij diverse andere artikelen ligt het accent op de interactie met de externe omgeving. Zo presenteren Weiblen en Chesbrough vier modellen hoe gevestigde bedrijven samenwerking met startups om kunnen zetten in een concurrentievoordeel. Het artikel van Zhao en Balagué en van D’Aveni maken inzichtelijk in hoe organisaties specifieke – extern ontwikkelde – technologieën, mobiele apps en industriële 3D-printing, kunnen aanwenden om hun positie te versterken.

De verschillende artikelen in dit nummer bevatten verschillende aandachtspunten voor het senior management om hun organisatie relevant te houden in een snel veranderende wereld. Zo belichten Aronowitz en collega’s, en D’Aveni het belang om tijdig bestaande activiteiten te herzien en om met langeretermijndoelen voor ogen de omslag te maken naar een nieuwe situatie. De kritische lezer vraagt zich nu wellicht af in hoeverre het mogelijk is om vast te houden aan langeretermijndoelstellingen in een wereld die snel verandert. Een voordeel van het in ogenschouw nemen van deze doelstellingen is dat het organisaties minder gevoelig kan maken voor minder relevante veranderingen in de omgeving, zoals hypes. Het brengt echter gevaren met zich mee als een organisatie te lang volhoudt aan bestaande doelstellingen, de realisatie van de doelstellingen op een inadequate manier vormgeeft, of doelstellingen hanteert die de concurrentiepositie niet ten goede komen. Diverse artikelen zoals van Weiblen en Chesbrough, D’Aveni en van Zhao en Balagué belichten het belang van doelstellingen en om deze tijdig te herzien. Laufer en collega’s en Verburgt geven aan hoe binnen de kaders van doelstellingen projecten dan wel processen gemanaged kunnen worden. Maar een van de voornaamste onderliggende boodschappen die uit de verschillende artikelen naar voren komen is de cruciale rol leiderschap. Leiderschap is fundamenteel om veranderingen te initiëren, te ondersteunen en te borgen, waarbij een zekere inbreng en vrijheid aan medewerkers om de hoek komt kijken. Succesvol aanpassen aan een snel veranderende wereld vraagt dan ook niet alleen om veranderingen bij medewerkers, operationele processen, en van producten en diensten, maar vooral van het management zelf.

Henk W. Volberda (zie foto)
Hoogleraar Strategisch Management & Ondernemingsbeleid, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit en Wetenschappelijk Directeur INSCOPE Research for Innovation

Reageer op dit artikel