artikel

Robotisering: mannen eerder werkloos dan vrouwen

Innovatie

Hoe gevarieerder de taken, des te lastiger voor de robot.

Robotisering: mannen eerder werkloos dan vrouwen

We staan aan de vooravond van een nieuwe industriële revolutie: kunstmatige intelligentie, robotisering en automatisering gaan de wereld van de werkenden ingrijpend veranderen. Ook menselijke arbeid zal in versneld tempo overbodig worden.
Uit onderzoek van de Universiteit van Oxford blijkt dat dat vooral voor mannen minder goed uitpakt. In het onderzoek werden de vaardigheden geanalyseerd die nodig zijn in 700 beroepen. Het blijkt dat 47% van de huidige banen binnen enkele decennia zal zijn overgenomen door ‘intelligente machines’. Ook blijkt dat de gevolgen onevenredig zullen worden verdeeld: werk dat primair door vrouwen wordt verricht, wordt relatief gespaard, terwijl typische mannenbanen gevaar lopen.

Scheve M/V-verdelingen
In veel beroepen zijn vrouwen danwel mannen oververtegenwoordigd. De kans dat een bouwvakker of een timmerman door een robot wordt verdrongen, is volgens het onderzoek meer dan 70%, maar de kans dat dit vrouwen in de zorg overkomt, is zeer klein: 0,009%. Wat veroorzaakt dit patroon?
In veel werk dat meestal door mannen wordt gedaan, gaat het vaak om perceptie (waarneming, observatie) al dan niet in combinatie met fysieke inspanning. Het zijn juist deze handelingen die goed (en straks steeds beter) kunnen worden uitgevoerd door robots die uitgerust zijn met met geavanceerde sensoren.
Vrouwen daarentegen werken over het algemeen vaak meer in wat we kunnen noemen ‘chaotische en ongestructureerde’ omgevingen, waar het vermogen om emoties en intenties te lezen onmisbaar is. Beoordelen wat er met een huilende baby of een dementerende oudere aan de hand is, kan maar beter niet aan een robot overgelaten worden.

Waar robots (minder) goed in zijn
Robots zijn erg goed in taken waarvan de succescriteria eenvoudig zijn te specificeren of te objectiveren. Ook zijn ze geschikt voor beroepen waarin men een zekere rechtlijnigheid moet bezitten in denken en doen of waarvoor concentratie en objectiviteit nodig zijn zoals glazenwasser, luchtverkeersleider of centralist bij een taxibedrijf.
Over het algemeen geldt dat hoe meer een geautomatiseerd systeem vaardigheden en talenten kan kopiëren, des te meer dat systeem de productiviteit van de betreffende werkenden zal overstijgen. Des te groter is dan de kans op arbeidssubstitutie. Dus hoe breder en gevarieerder je takenpakket is, des te lastiger zal het voor de robot zijn je te vervangen. Althans voorlopig.
Bron: theatlantic.com (vertaald en bewerkt door Sigma)

Leestip
De ontdekking van de toekomst – Genomineerd voor Managementboek van het Jaar 2015
Prof. dr. Wim de Ridder (hoogleraar toekomstonderzoek Universiteit Twente)

Reageer op dit artikel