artikel

Innoveren voor kleintjes

Innovatie

Na het eerste succes richten pas gestarte bedrijven zich vaak op productie en marketing. Prima, maar dat gaat soms ten koste van de innovatie. Kleine en middelgrote bedrijven moeten manieren vinden om continu te innoveren – ook zonder diepe zakken. Negen manieren om innovatief te blijven.

Innoveren voor kleintjes

Innovatie gebeurt niet vanzelf maar vanuit een cultuur waarbinnen medewerkers de ruimte en vrijheid hebben om continu innovatieve ideeën te vinden en bedenken. Zoals Steve Jobs ooit zei: ‘Innovatie heeft niets te maken met hoeveel R&D-dollars je hebt. Het gaat niet om het geld. Het gaat om de mensen, hoe je wordt geleid en in hoeverre je het snapt.’

Hoe bevorder je als kleiner bedrijf een innovatiegerichte cultuur? Via high-performance work practices, stellen Amerikaanse onderzoekers. Dit zijn HR-instrumenten die de nadruk leggen op creativiteit en samenwerking. De onderzoekers onderscheiden negen ‘werkpraktijken’ die stimuleren tot een innovatieve bedrijfscultuur.

High-performance werkpraktijken

 • Selectief werven
  Ergo: neem de juiste medewerkers aan. Dat wil zeggen: mensen die creatief zijn en analytische vaardig hebben, en die deze kwaliteiten langdurig kunnen inzetten.
 • Mensen aan boord halen
  Werk met een formeel, stapsgewijs socialisatieproces van pakweg drie maanden dat de toon zet voor de nieuwe medewerker, verwachtingen expliciteert en de committering aan innovatie bevestigt en versterkt. Dit werkt beter dan informele socialisatie.
 • Meer autonomie
  Als mensen hun werk naar eigen inzicht kunnen indelen en uitvoeren, stimuleert dat innovatie. Autonomie motiveert medewerkers om problemen op te lossen en houdt ze toegewijd aan de innovatiedoelstellingen.
 • Financiële incentives
  Juist voor kleinere, minder rijke bedrijven kan dit lastig zijn, maar er zijn opties: ‘voordeeldeling’ (medewerkers delen mee in de opbrengsten van hun individuele bijdrage en de bijdragen van hun groep of afdeling) en winstdeling (ze krijgen een deel van de winst bij verbeterde totale corporate performance.
 • Iedereen gelijk
  Eerlijkheid, respect en waardigheid motiveren sterk. Houd daarom statusverschillen tussen medewerkers zo klein mogelijk: geen speciale parkeerplaatsen voor de directie, geen specifieke kledingvoorschriften, geen privileges én zo min mogelijk ongelijkheid in salaris.
 • Baanzekerheid
  Risicoloze innovatie bestaat niet. Dus moet er een veilige omgeving zijn waarbinnen mensen risico’s durven nemen bij hun innovatieactiviteiten.
 • Formele informatiedeling
  Organiseer regelmatig teammeetings om verwachtingen te managen, prioriteiten te stellen, feedback te geven en belangrijke nieuwe informatie te delen. Deze meetings bieden ook een platform waar medewerkers hun innovatieve ideeën tegen collega’s en managers kunnen aanhouden.
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan
  De leidinggevende moet met zijn medewerkers praten over doelgerichte acties die innovatief denken bevorderen, waarbij ze ook worden uitgenodigd om hun nieuwe ideeën in te brengen en hierover te brainstormen.
 • Publieke waardering
  Erken medewerkers in het bijzijn van anderen voor prestaties op het gebied van innovatie. Deze publieke waardering moet (a) onmiddellijk worden gegeven, (b) door een manager, (c) persoonlijk zijn afgestemd op de bewuste medewerker en (d) een directe bekrachtiging zijn van het gewenste gedrag

Bron: Business Horizons

Door: Eduard Kerkman – redacteur Management Executive

Reageer op dit artikel