artikel

Corporate accelerators: open innoveren met startups

Innovatie

Startups zijn een belangrijke bron van innovatiekracht, omdat ze als eerste nieuwe technologie vertalen naar producten en diensten. Gevestigde bedrijven zien overname van of samenwerking met startups als dé strategische mogelijkheid om snel zelf te innoveren.

Corporate accelerators: open innoveren met startups

Voor gevestigde bedrijven is open innovatie aantrekkelijk als ze de benodigde kennis en energie voor de innovatie zelf slechts beperkt in huis hebben. Met begerige ogen wordt dan naar startups gekeken die deze kennis (en het elan en ondernemerschap) wel hebben. De samenwerking tussen de onderneming en de startup krijgt dan vaak vorm als corporate accelerator – bedrijfsversneller – vanuit het idee dat de kennis en expertise van de startup worden geïncorporeerd in de eigen organisatie. Hoe kun je deze programma’s het best opzetten en organiseren? Thomas Kohler (Hawaii Pacific University) onderzocht het en ontwikkelde een eerste referentiemodel.

Samenwerkingsvormen
Bij een bedrijfsversneller is sprake van een ‘open’ inschrijving door startups. De focus ligt op het vormen van kleine teams van professionals, niet op de oprichter(s) van de startups. Startups worden gedurende een begrensde periode ondersteund, en het idee is dat er wordt samengewerkt met een reeks startups. Er zijn verschillende vormen van samenwerking mogelijk:

  • Ondersteuning van een pilotproject. De onderneming verstrekt de middelen om de benodigde innovatieve diensten, producten of processen door de startup(s) te laten ontwikkelen.
  • De onderneming wordt klant van de startup(s). Via het programma maakt de onderneming kennis met meerdere oplossingen, waarna zij premiumklant wordt van een of meer startups.
  • De onderneming wordt distributiepartner van de startup(s). De onderneming biedt haar verkoop- en distributiekanalen aan, terwijl tegelijkertijd het assortiment of de portfolio van de onderneming wordt versterkt met innovatieve producten en diensten.
  • De onderneming investeert in de startup(s). Dat kan efficiënter, sneller en goedkoper zijn dan zelf het innovatieve wiel uitvinden. Geschikte samenwerkingspartners vind je ook sneller en effectiever via een corporate-acceleratorprogramma dan via de klassieke wegen.
  • De onderneming neemt startup(s) over. En daarmee de benodigde nieuwe kennis, competenties en markten.

Haken en ogen
Uiteraard is het lastig om een gevestigde onderneming goed te laten samenwerken met jonge honden van buiten. De cultuurverschillen zijn vaak enorm, ook omdat startups veel vrijer omgaan met regels en protocollen. Vaak voelen startups zich geremd door de grote onderneming, zeker qua wendbaarheid en flexibiliteit. Soms vermoedt de een verborgen agenda’s bij de ander. Ook is er het gevaar dat de startup té beschermd opgroeit, zonder met de markttucht te worden geconfronteerd, waardoor er in een later stadium te weinig weerbaarheid is. En het kan ook dat de startup te nauwe banden met de onderneming ontwikkelt, waardoor die niet meer kan samenwerken met concurrenten van de startup. Wil je dit soort zwakke plekken, risico’s en ergernissen voorkomen, dan is het essentieel dat álle partijen duidelijk voordeel hebben bij de samenwerking.

Bron: Business Horizons

Door: Eduard Kerkman – redacteur Management Executive

 

Reageer op dit artikel