artikel

Wat innovatieve managers kenmerkt

Innovatie

Als organisaties willen innoveren, hebben ze innovatieve leiders nodig. XBInsight analyseerde competentiedata over 5000 leiders uit allerlei bedrijfstakken. Doel: achterhalen welke competenties kenmerkend zijn voor leiders die er goed in zijn om innovatie te bevorderen en begeleiden.

Wat innovatieve managers kenmerkt

Vijf competenties die innovatie een boost geven

  • Risico’s managen. Innovatieve leiders durven te experimenteren met nieuwe aanpakken maar gaan verstandig te werk als er mogelijke negatieve consequenties worden verwacht.
  • Nieuwsgierigheid tonen. Innovatieve leiders laten hun nieuwsgierigheid zien en hebben een drive om meer te weten te komen over dingen.
  • Moedig leiden. Dat wil zeggen: proactief, en met vertrouwen en gezag. Juist bij moeilijke situaties en beslissingen nemen zij het voortouw en durven zij verantwoordelijkheid te nemen.
  • Kansen grijpen. Als zich interessante mogelijkheden voordoen, nemen innovatieve leiders het initiatief. Ze anticiperen daarbij op mogelijke obstakels, zonder te over-analyseren.
  • Strategisch businessperspectief. Innovatieve leiders hebben scherp inzicht in de trends binnen de bedrijfstak en in de implicaties ervan voor de organisatie. Ze begrijpen de business, de markt en de klanten.

Er is één competentie waarin innovatieve leiders slechter zijn dan niet-innovatieve leiders: orde houden en nauwkeurigheid. Advies voor organisaties: zet bij innovatie-initiatieven ook mensen in die goed zijn in projectmanagement. Of stel tools en training beschikbaar aan de innovators om ze te helpen de details effectiever te managen.

Bron: Harvard Business Review

Door: Eduard Kerkman – redacteur Management Executive

Reageer op dit artikel