artikel

We moeten onze ondernemingen helemaal opnieuw uitvinden

Innovatie

Al lijkt de digitalisering inmiddels tot in alle hoeken en gaten van onze maatschappij doorgedrongen, we staan nog maar aan het begin van een enorme revolutie, waarschuwt McKinsey. Een omwenteling die onherroepelijk ook veel slachtoffers zal eisen.

We moeten onze ondernemingen helemaal opnieuw uitvinden

De consultants ondervroegen hun klanten wereldwijd naar de mate waarin zij denken dat hun sector al echt is gedigitaliseerd. Uit de antwoorden blijkt duidelijk dat we nog maar aan het begin staan van enorme veranderingen. Grote bedrijfstakken als de consumentengoederen of automobielindustrie zijn nog nauwelijks echt veranderd (denk aan de ontwikkeling van zelfrijdende Uber-systemen) en alleen media & entertainment laat al echt een blik op de toekomst werpen, met nieuwe verdienmodellen en nieuwe distributiekanalen en -methoden. Maar dat betekent niet dat de gevolgen, zeker op de korte termijn, niet al voelbaar zijn. Zo blijkt de digitaliseringstrend nu al een negatieve uitwerking te hebben op de financiële resultaten.

Digitalisering heeft negatieve invloed op financiën

Digitalisering heeft negatieve invloed op financiën

Deze beweging constateert McKinsey vooral bij die sectoren en bedrijven die ‘achterlopen’ in de digitalisering, qua benutting van de technologie en impact op de businessmodellen.

Bron: Management Executive

Reageer op dit artikel