artikel

Waarom de politiek soms niets doet bij disrupties

Innovatie

Bij disrupties die nieuwe wet- en regelgeving vereisen, lijkt de politiek de zaken soms eindeloos voor zich uit te schuiven. Niet zonder reden echter.

Waarom de politiek soms niets doet bij disrupties
Disrupties vragen soms om nieuwe regelgeving die er vervolgens niet komt

Neem de eerste auto’s. Toen die op de weg kwamen, moesten er wetten en regels worden ontwikkeld waar de paard-en-wagenpolitici van die tijd zich geen voorstelling konden maken. Of het internet: daar was aanvankelijk totaal geen regelgeving voor, en er ontstond een enorm gat op dat vlak – waar politici vandaag de dag nog steeds mee worstelen. Feit is: de wetten die ze wel en niet maken, hebben onvermijdelijk grote impact op de markt.

Het politieke nut van stagnatie bij disrupties

Voor zowel het grote publiek als het bedrijfsleven (vooral bedrijven die met disrupties of andere geheel nieuwe producten of diensten komen, die nieuwe regels vereisen) is het belangrijk om te begrijpen hoe de beleidsvorming van overheden werkt. Dan kunnen ze er bijvoorbeeld beter op anticiperen. Beleidsprocessen zijn vaak messy, duister en tergend stroperig. De uitkomsten zijn onvoorspelbaar.

Steven Callander (Stanford) en Gregory Martin (Emory University) hebben onderzocht hoe het komt dat de politiek een onwenselijke status-quo vaak lang laat doorzeuren, en dat de uitkomsten vaak zo afwijken van wat je zou verwachten.

Eén factor is dat het voor beleidsmakers moeilijk is om vast te stellen welke reguleringen het best werken en wat de consequenties ervan zijn – terwijl de nieuwe regelgeving ook een vorm moet krijgen die het belang van hun partij en achterban dient.

Een nog belangrijkere factor is dat er vaak niks gebeurt omdat ‘uitstel van beleid’ in het belang is van bepaalde politici of groepen. Bijvoorbeeld: hoe erger een situatie wordt, hoe meer macht en invloed een bepaalde groep heeft op de uitkomsten. Daarom bijvoorbeeld stagneerden de Republikeinen de door iedereen noodzakelijk geachte aanpassingen in Obamacare: hoe erger de situatie werd, hoe beter voor de Republikeinen.

Zo kan dat ook gaan als je als innovatieve ondernemer met disrupties een betere wereld wilt creëren: je zet er veranderingen mee in gang die op overheidsniveau kunnen leiden tot beleidsuitstel en onnavolgbare machinaties van politici. Met als resultaat dat er voorlopig niets wordt geregeld.

Bron: American Journal of Political Science

Door: Eduard Kerkman] – redacteur Management Executive

Reageer op dit artikel