artikel

Weinig feitelijke innovatie in Rotterdamse haven

Innovatie

Veel bedrijven in de Rotterdamse haven zien volop kansen, in verdere digitalisering, maar ook in de opkomst van hernieuwbare energiebronnen. Helaas, zo constateert de Erasmus Universiteit in de Haven Innovatie Barometer, is gemiddeld gezien de feitelijke innovatiegraad maar laag.

Weinig feitelijke innovatie in Rotterdamse haven
Wel volop kansen voor innovatie

Het onderzoek is een initiatief van SmartPort, een kennisintensief samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit, TU Delft, het Havenbedrijf, de Gemeente Rotterdam en ondernemersvereniging Deltalinqs. Ter vergelijking werd gelijksoortig onderzoek verricht in de ‘schil’ rond Rotterdam, de regio Rijnmond- Drechtsteden en Moerdijk, in de regio Eindhoven en op landelijk niveau.

De voornaamste bevindingen van de Havenbarometer 2016:

  1. De voortschrijdende digitalisering (inclusief het ‘Internet of Things’), robotisering en ontwikkeling en gebruik van hernieuwbare energiebronnen ziet het havenbedrijfsleven als kansrijk en belangrijk voor de besluitvorming.
  2. Ondanks de nu al merkbare impact van disruptieve ontwikkelingen is het havengebied geen echte ‘innovatiehotspot’ te noemen: op diverse indicatoren scoort de haven lager dan bijvoorbeeld de omliggende regio, Eindhoven.
  3. Vooral de niet-technologische kant van innovatie, zoals nieuwe manieren van managen, organiseren, samenwerken en werken, blijkt doorslaggevend voor zowel het innovatievermogen als de bedrijfsprestaties.
  4. Succesfactoren van innovatiekoplopers in de haven zijn ondernemende oriëntatie, multi- inzetbaarheid en empowerment van medewerkers, en een decentraliseerde organisatie.
  5. Vaardigheden die met name belangrijker worden geacht voor de ‘havenwerker’ in de toekomst zijn intra- en interpersoonlijke skills.
  6. Nauwere ketensamenwerking, met leveranciers én klanten, wordt voor innovatie belangrijk geacht, terwijl hierbij juist weinig start-ups worden betrokken. De rol van kennisinstellingen, branche- en ondernemersverenigingen en overheidsinstellingen daarentegen wordt niet hoog ingeschat.
  7. De meeste respondenten zijn van mening, dat het Havenbedrijf Rotterdam een actievere rol moet gaan spelen in de ontwikkeling en/ of vernieuwing van de digitale infrastructuur en energie-infrastructuur in de haven.

Wil je meer weten over Innovatie? Kom dan naar het Management Impact Jaarevent over Disruptie en nieuwe businessmodellen >>>

Bron: Managent Executive

Reageer op dit artikel