artikel

Middenmanager: emotiemanager

Innovatie

We zouden automatisering moeten zien als kans om de middenmanager te bevrijden.

Middenmanager: emotiemanager

Leuk of niet, in de komende jaren wordt veel werk geautomatiseerd. Reden om het roer om te gooien: laat machines doen waar ze het best in zijn – opdrachten uitvoeren – en juich toe dat managers volop ruimte krijgen om te creëren, te innoveren en anderen te inspireren.

Vervanging van taken

Volgens onderzoek van het McKinsey Global Institute (januari 2017) kan ongeveer de helft van de huidige werknemerstaken worden geautomatiseerd via aanpassing van bestaande technologie. Banen van miljoenen mensen in de wereldwijde maakindustrie staan op de tocht, maar ook kenniswerk komt aan de beurt – mogelijk al de komende tien jaar. Een Japanse verzekeringsfirma verving bijvoorbeeld eerder dit jaar 34 claimbeoordelaars via IBM’s Watson Explorer AI-platform. Aan de andere kant ontstaat er door meer automatisering juist een enorme vraag naar het werk van computerdesigners, datawetenschappers en andere toptechnici.

Empathisch verandermanagement

Artificial Intelligence (AI) gaat managers niet vervangen maar juist belangrijker maken, denkt INSEAD-hoogleraar strategisch management Quy Huy. Intelligente machines zijn namelijk niet in staat tot authentieke empathie, nodig bij het begeleiden van verandering (noodzakelijk om te overleven) en de emotionele uitdagingen die ermee gepaard gaan. Het in goede banen leiden van strategische verandertrajecten (70% mislukt) vergt geavanceerde emotionele inmenging van vooral middenmanagers, die direct met de frontliniemedewerkers in contact staan. Bij onvoldoende emotionele aandacht van het middenmanagement verzetten medewerkers zich tegen verandering, of doen ze maar half mee. Cruciaal is om ook ruimte te scheppen voor negatieve emoties (angst, boosheid, droefheid), voor je probeert die om te buigen in een positieve houding tegenover verandering.

Bron: Insead Knowledge,

Door: Yvonne Halink

Reageer op dit artikel