artikel

10 principes om voorop te lopen in de volgende industriële revolutie

Innovatie

Het komt niet vaak voor dat de infrastructuur die ten grondslag ligt aan de industriële samenleving volledig op z’n kop gaat. Maar dat is precies wat er nu aan de hand is.

10 principes om voorop te lopen in de volgende industriële revolutie
Win ook tijdens de volgende revolutie

Onderzoek door PricewaterhouseCoopers laat zien dat het industriële internet ongelooflijke kansen biedt aan bedrijven die leiderschapsrollen claimen. Het zijn de bedrijven die zich realiseren dat hun succes op lange termijn afhangt van hun activiteiten gedurende deze vroege jaren. Dat het gaat om de kennis en kunde die ze nu opbouwen en de mate waarin ze in staat zijn hun bedrijf te herstructureren. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je je bedrijf, of het nou groot is of klein, zodanig leiden dat het een hoofdrol speelt in de volgende industriële revolutie? De volgende tien principes helpen deze bedrijven op weg.

1) Vind je businessmodel opnieuw uit

Het bedrijfsleven is gewend geraakt aan disruptie. In de ene na de andere industrie betreden nieuwkomers de markt met nieuwe producten en diensten tegen veel lagere prijzen. De volgende industriële revolutie zal dat proces alleen maar versnellen. Bedrijven die langzaam veranderen, verliezen het van de bedrijven die hun businessmodel opnieuw uitvinden.

Neem bijvoorbeeld de energiemarkt. Bedrijven in deze sector hanteren eigenlijk nog steeds het businessmodel uit 1882: elektriciteit per m3 verkopen. De auto-industrie, de gezondheidszorg, financiële dienstverleners, bouwbedrijven, entertainment, media: ze staan allemaal voor soortgelijke veranderingen. Als je denkt dat jouw bedrijf tot in het oneindige geld kan verdienen door het oude businessmodel te blijven hanteren, dan riskeer je te verliezen van flexibelere concurrenten. Je opereert niet meer in dezelfde industrie. Binnenkort bestaat jouw industrie misschien helemaal niet meer. Het pad naar winst is nu anders.

De kansen om kapitaal te verwerven zijn veranderd. De omstandigheden waarin jouw bedrijf verkeert, zijn hoogstwaarschijnlijk heel anders dan die van welke andere organisatie dan ook. Je moet er dus met een frisse blik naar kijken, zonder te vertrouwen op het handboek van de industrie waarin je je begeeft. En vind je businessmodel opnieuw uit.

2) Bouw je strategie rondom platformen

Digitalisering om voorop te blijven

Digitalisering om voorop te blijven

Wat de waardeketen was voor het oude industriële systeem, is het platform voor het nieuwe. Een platform is een combinatie van interoperabele standaarden en systemen. Het creëert een technologische plug-and-play-basis waarop allerlei verkopers en klanten met elkaar kunnen interacteren. Ze maken gebruik van dezelfde hardware, software en diensten. Bedrijven die controle hebben over een populair platform, kunnen de richting beïnvloeden waarin het platform zich ontwikkelt. Denk aan Microsofts Windows platform, Apple met iOS, Amazon met de ‘everything store’ en Google’s zoekmachine.

De eerste stap om je bedrijf als deelnemer aan het industriële netwerk neer te zetten is uitvinden wat jouw rol kan zijn in een platform. Kun je of wil je een ‘enabler’ zijn, zoals GE dat ‘the world’s first digital industrial company’ wil zijn? Of wil je een ‘engager’ zijn die klanten naar het platform trekt? Of een ‘enhancer’, een ontwikkelaar van nieuwe technologieën die je aan de enablers en enhancers kunt verkopen? Of een combinatie van deze rollen? Als je een enabler wil worden, je eigen platform wilt bouwen, dan heb je drie dingen nodig:

  1. Digitaliseer je eigen bedrijf.
  2. Werk voortdurend aan het verbeteren van de efficiëntie, verbeter de technologieën die je al hebt.
  3. Verlaag de kosten door continue verbeteracties.

3) Ontwerp voor je klanten

De nieuwe industriële revolutie wordt aangedreven door grootschalige, digitale technologie. De gevolgen voor menselijke relaties worden dan nogal eens over het hoofd gezien. Je hebt nieuwe manieren nodig om met de klant te communiceren om te weten te komen wat hij werkelijk wil en nodig heeft van jouw bedrijf. Voor veel grote bedrijven betekent dit een enorme verandering. Kledingwinkels bijvoorbeeld werken aan nieuwe verbindingen tussen de winkels en de fabriek zodat de voorkeuren van klanten snel vertaald worden in nieuwe kledingontwerpen. Zara en H&M waren de eersten die hiermee pionierden en lopen nu voorop.

Mensen interacteren bijna alleen nog maar online met geautomatiseerde systemen, zoals chatbots. En misschien via robots in de echte wereld. Hoe gaat dat in jouw bedrijf? Zijn deze machines prettig of irritant? Bootsen ze menselijke interactie goed na? En net zo belangrijk: zijn de systemen eenvoudig aan te passen? Want hoe makkelijker  professionals en klanten de systemen kunnen veranderen en aanpassen – zonder IT-professional te hoeven zijn – hoe effectiever zij zullen zijn.

4) Verhoog je technologische pienterheid

In welke industrie je je ook bevindt, je leeft in een programmeerbare wereld en software is de allerbelangrijkste factor voor je concurrentievermogen. Neem de Duitse auto-industrie. Jarenlang kon deze leunen op de wereldwijde reputatie van excellent ingenieurswerk. Maar nu gaat het om digitale excellentie. Elk bedrijf moet slimme en hoogstaande technologische kennis van zaken hebben. Dat is niet alleen een kwestie van de juiste mensen aannemen.

Iedereen in het bedrijf moet technische training krijgen om digitale tools te kunnen gebruiken, maar ook om te begrijpen hoe technologie werkt, hoe je het kunt inzetten en er voordeel mee kunt behalen. De industriële infrastructuur maakt het makkelijker om digitale slimmigheden te ontwikkelen. Zet bijvoorbeeld displays neer in het bedrijf met verkoopcijfers van de winkels of met financiële data zodat medewerkers de kans krijgen erover te discussiëren en verbeteringen te bedenken. Zorg dat mensen kunnen samenwerken, richt de kantooromgeving daarop in. Zodra mensen meer gewend raken aan het industriële internet en er goed mee kunnen omgaan, ontstaat er een cultuur van innovatie. Ze zullen ook beter in staat zijn om privacy- en cyberrisico’s te begrijpen en adequaat te handelen.

5) Innoveer snel en samen

Snelle innovatie gaat effectiever als je openstaat voor samenwerking

Innovatie en leiderschap gaan hand in hand in de volgende industriële revolutie. Veel bedrijven zijn op zoek naar disruptieve innovatie, maar een gestage stroom van incrementele innovaties kan veel profijtelijker zijn. Kleinere innovaties zijn makkelijker te genereren en vooral gemakkelijker te testen in de markt. Met de tools van het industriële internet kun je eenvoudiger een prototype maken van een nieuw product, deze in kleine batches produceren, snel distribueren en zien hoe consumenten erop reageren, voordat je ze wereldwijd uitrolt.

Snelle innovatie gaat effectiever als je openstaat voor samenwerking buiten het eigen bedrijf. Maak gebruik van een grote groep deelnemers die actief is op je platform, inclusief van je eigen organisatie. Veel van de nieuwe technologieën zijn niet alleen cross-functioneel, maar ook cross-industry. Als gehele ketens en klantenecosystemen worden geautomatiseerd, geïntegreerd en getransformeerd, dan volgt innovatie eenzelfde patroon.

6) Leer meer van je data

De exponentiële toename van real-time data van klanten, machines en werkprocessen, geeft bedrijven nieuwe inzichten. Data verzamelen en analyseren is belangrijk, maar het is nog maar het begin. Het is essentieel om de analyseresultaten te gebruiken om belangrijke patronen te ontdekken; om nieuwe inzichten te verwerven die helpen om de juiste beslissingen te nemen en te blijven verbeteren.

Bouwbedrijven bijvoorbeeld kunnen met drones foto’s maken van bouwprojecten en ze vergelijken met de originele plannen. En bijsturen waar dat nodig is. Boeren zetten drones in om data te verzamelen over gewassen en weten dan precies wanneer ze moeten planten, bemesten of oogsten. Om het meeste uit je data te halen, integreer je analyseteams. Organiseer regelmatig sessies waarin medewerkers elkaar kunnen vertellen wat ze zien in de data en welke invloed dat heeft op de business. Zorg ervoor dat alle data van de operatie en van klanten worden meegenomen. Betrek hierin ook relevante data van andere bedrijven en van de overheid.

Platformen maken het delen van dit soort open data veel eenvoudiger dan vroeger. Richt ook een nieuw en beter systeem in voor hoe je omgaat met data zodat het verzamelen en analyseren van data het volgende kwartaal nog beter is.

7) Gebruik innovatieve financieringsmodellen

Nieuwe, grootschalige technologieën zetten onvermijdelijk de oude manieren van financiering onder druk. Het vermogen om grote kapitaalprojecten te financieren zal een van de kenmerkende vermogens zijn van een industrieel bedrijf. Maar de bijzonderheden zullen wel verschuiven. Infrastructurele projecten zullen het voorbeeld van de softwareindustrie volgen. Softwaregebruikers kopen geen pakketten meer. Ze abonneren zich nu op software-as-a-service, ze betalen een bedrag in ruil voor toegang en continue updates. Dit verandert ook de manier van financiering en de manier waarop bedrijven hun ROI managen.

Grotere industriële bedrijven zullen op dezelfde manier hun financiering aanpassen, van eigenaarschap van de fabrieken en machines tot financiering van een ‘pay-as-you-go’-systeem, met kleinere en frequentere huurprijzen voor flexibelere installaties. Er zal minder interesse zijn in het vervangen van oude uitrustingen en meer in het upgraden ervan.

Om het industriële internet uiteindelijk tot volle ontwikkeling te laten komen, is het noodzakelijk dat elk aspect van de wereldwijde industriële infrastructuur wordt vervangen of gemoderniseerd door systemen en vermogens die voorheen niet eens bestonden. Dit alles financieren vereist net zoveel expertise en creativiteit als de technologische innovaties.

8) Focus op purpose, niet op producten

Om de revolutie te winnen is purpose nodig

Om de revolutie te winnen is purpose nodig

Om jouw bedrijf te onderscheiden van andere, moet je een duidelijk doel, een ‘purpose’ ontwikkelen: een waardepropositie, effectiever dan die van wie dan ook, die van toepassing is op alles wat je doet. Dit betekent dat je heel goed moet kijken naar de reden waarvoor mensen naar jouw bedrijf toe komen, wat ze verwachten van hun bezoek en de manieren waarop jij kunt leveren. Als duidelijk is wat jouw bedrijf is en waarom je verkoopt wat je verkoopt, dan zullen mensen erop vertrouwen dat je zult doen wat je belooft.

Klanten herkennen het als een bedrijf zijn purpose vervult. Zij zijn geïnteresseerd in uitkomsten, resultaten, niet in producten of diensten. Klanten van topsegment winkels kopen geen kleding of een kopje koffie, zij kopen ook een unieke ervaring. In plaats van jezelf te zien als leverancier van een product of dienst (elektriciteit, auto’s, noem maar op), probeer jezelf te zien als producent van een bepaalde uitkomst, een resultaat: een warm huis of facilitator van mobiliteit.

Vraag jezelf af of jouw bedrijf werkelijk gefocust is op het resultaat of dat jullie nog steeds vastgeroest zitten in een fysiek product en fysieke mindset. Zijn nog betere resultaten voor je klant haalbaar als je je product of dienst op een andere manier zou aanbieden?

9) Wees betrouwbaar met data

Je verzamelt al een enorme hoeveelheid data. Met het gebruik van wearables, consumables, auto’s en elk denkbaar onderdeel in huis neemt wat je weet over mensen exponentieel toe. Gedeelde data is de brandstof van de volgende industriële revolutie. En net zoals het verdienen van digitaal vertrouwen essentieel is voor succes, zal het verbeuren van dat vertrouwen onherroepelijk leiden tot falen.

Je moet niet alleen het gedrag van de klanten managen, je moet ook nog voorkomen dat anderen toegang hebben tot kritische informatie. Sterk risicomanagement, cybersecurity en data-integriteit zijn essentieel om bedrijven te behoeden voor grove fouten. Transparantie moet een integraal onderdeel zijn van de strategie. Zonder duidelijk beeld van hoe de regels zijn vastgesteld en geïmplementeerd, kunnen stakeholders vraagtekens zetten bij de eerlijkheid van je bedrijf. Zorg dus dat je op de hoogte bent van nieuwe en geavanceerde aanpakken om gevoelige informatie te beschermen tegen cyberaanvallen of -diefstal.

10 Mensen vóór machines

Je denkt misschien dat het principe van ‘mens vóór machine’ voor de hand ligt. Maar de geschiedenis van de technologie zit vol van voorbeelden waarin het tegenovergestelde is gebeurd. Het industriële internet geeft elke onderneming ongekende macht. Als mensen uitgesloten worden van deze ontwikkelingen – in banen, creatieve kansen, inkomen, klanttevredenheid – dan zal de omarming van technologie als een boomerang terugkomen. Bedrijven zullen in deze wereld alleen tot bloei komen als hun leiders de plek van menselijke waarden begrijpen.

Stimuleer daarom betere connecties tussen mensen, humaan gedrag en voorkom isolatie door technologie. Maar het belangrijkste is een basishouding van respect voor mensen. Het meest kenmerkende van mensen zal niet zijn hun vermogen om problemen op te lossen of resultaten te behalen, maar hun empathisch vermogen, intuïtie en authenticiteit; hun vermogen zorg te dragen, contact te leggen en te kiezen, op manieren die we niet kunnen voorspellen.

Tot slot

Welke positie zal jouw bedrijf innemen nu de industriële revolutie zich ontvouwt? Het hangt af van het vermogen van jouw bedrijf om zich al deze principes eigen te maken. Je zult jouw mensen, jouw vermogens en jouw technologische pienterheid combineren op een manier als nooit tevoren.

Door: Norbert Schwieters en Bob Moritz
Norbert Schwieters is partner bij PwC Germany in Düsseldorf. Bob Moritz is chairman van PricewaterhouseCoopers International Network.
Bron: strategy+business
Samenvatting: Maud Notten

Boekentips:

Reageer op dit artikel