artikel

Angst voor disruptie schadelijker dan disruptie zelf

Innovatie

De schrik zit er goed in: menig bestuurder is als de dood voor disruptie van zijn business door slimme startups die vanuit het niets opduiken. Onnodig. De onderzoeksgroep van PwC’s strategieconsultingteam Strategy& heeft de mate van disruptie gemeten in allerlei bedrijfstakken tussen 2005 en 2015. Dat heeft drie belangrijke – en geruststellende − conclusies opgeleverd. […]

Angst voor disruptie schadelijker dan disruptie zelf

De schrik zit er goed in: menig bestuurder is als de dood voor disruptie van zijn business door slimme startups die vanuit het niets opduiken. Onnodig.

De onderzoeksgroep van PwC’s strategieconsultingteam Strategy& heeft de mate van disruptie gemeten in allerlei bedrijfstakken tussen 2005 en 2015. Dat heeft drie belangrijke – en geruststellende − conclusies opgeleverd.

Het valt reuze mee

  1. De meeste bedrijfstakken zijn niet of nauwelijks ontwricht. De sterkst ontwrichte bedrijfstakken waren internetsoftware en -diensten, IT-diensten en biotechnologie. Maar zelfs hier was de disruptie zeer beperkt. Typerend genoeg blijken meerdere bedrijfstakken die bij uitstek als kwetsbaar worden gezien voor disruptie door nieuwe hightech toetreders (luchtvaart en defensie, media, telecommunicatie en specialty-retail) juist de minst ontwrichte sectoren.
  2. De mate van disruptie neemt niet toe. Er zijn kleine verschillen per bedrijfstak, maar de afgelopen tien jaar zijn de disruptieniveaus ongeveer gelijk gebleven.
  3. De snelheid waarmee ontwrichting plaatsvindt, is veel lager dan algemeen wordt aangenomen. Tussen het ontstaan van een disruptie en de impact ervan op een bedrijfstak, ligt doorgaans minstens tien jaar.

Geen paniek

Uit deze conclusies blijkt: je sector zal niet plotseling worden ontwricht, en je hebt tijd genoeg om je voor te bereiden en maatregelen te menen. Premature paniekmaatregelen, uit angst voor een disruptie, zijn vaak schadelijker dan de disruptie zelf zou zijn geweest. Vermijd daarom haastige, reactieve en op de korte termijn gerichte beslissingen die het bedrijf alle kanten opsturen, het management de weg kwijt laten raken en middelen verspillen.

Natuurlijk moet je meegaan met de tijd en (ook technologisch) blijven vernieuwen. En natuurlijk moet je in actie komen als startupconcurrenten grote delen van de markt dreigen te gaan pakken. Maar paniek is niet nodig. Probeer niet sneller maar beter te zijn dan potentiële ontwrichters. De bedrijven met de beste en juiste capaciteiten, die hun in staat stellen om beter dan anderen te doen wat voor klanten belangrijk is, dát zullen de winnaars zijn. Blijf dus daarop focussen.

Strategy+business

Door: Ed Kerkman

Reageer op dit artikel