artikel

AI neemt steeds meer managementtaken over

Innovatie

Robots verrichten steeds complexer taken. Ook managementtaken, zo blijkt.

AI neemt steeds meer managementtaken over
Een robot doet de managementtaken

Start-up B12 laat het dagelijkse operationeel management van zijn (honderden, vaak freelance) werknemers over aan een programma dat ‘Orchestra’ heet. Voor elke nieuwe opdracht die binnenkomt, selecteert Orchestra de geschiktste leden van en voor een nieuw team, en verdeelt de werkzaamheden naar kunnen en beschikbare tijd. Tegelijk creëert het een soort hiërarchie onder de medewerkers, die elkaars werk checken en de noodzakelijke feedback geven. Het spreekt voor zich dat planning en controle van deliverables binnen het project eveneens Orchestra’s taak en verantwoordelijkheid is.

Managementtaken repetitief

Veel taken van de manager, zo stelde McKinsey al vast, zijn ‘repetitief’ van aard en/of vereisen kwaliteiten die machines niet zelden met meer succes en consistentie kunnen bieden dan mensen. Een kwart van de taken van de CEO is effectief te ‘automatiseren’ en ruim een derde van de verantwoordelijkheden van de gewone manager is bij een kunstmatig intelligente uitvoerder in vertrouwder handen.

De afgelopen jaren is er (ook in het kader van de ‘gig economy’) veel onderzoek verricht naar de mogelijkheden om het werk van juist grote groepen zzp’ers te coördineren, te begeleiden en ondersteunen. Rainforest QA levert testdiensten aan softwarebedrijven. De onderneming maakt gebruik van de diensten van ca 60.000 testers, werkzaam op en vanuit alle continenten. Slechts een honderdtal doet dat fulltime, 10% werkt er zo’n 20 uur per week, de overige slechts enkele uren en/of is op afroep beschikbaar. Een reeks algoritmen verdeelt niet alleen het werk, maar bewaakt ook de kwaliteit, helpt fouten op te sporen en verbeteren en biedt bij- en nascholing waar en wanneer noodzakelijk.

Automatiseren of outsourcen

Een rapport van Bain Consultants dat in april van dit jaar verscheen stelt dat tegen 2027 de meeste activiteiten van een onderneming of geoutsourced, of geautomatiseerd zullen zijn. De werkzaamheden zullen worden verricht door teams (vaak van freelancers), die door het systeem worden gestuurd en zelf zorgdragen voor kwaliteit en tijdigheid van hun activiteiten. ‘Vaste’ leidinggevenden kennen ze niet meer.

Dat vraagt ook om nieuwe vormen van leiderschap. Professionals zullen vakmatig veel meer rechtstreeks onderling communiceren, en niet via een leidinggevende. De operationele organisatie van het werk zal in handen worden gelegd van kunstmatig intelligente systemen, die niets zal ontgaan en steeds alert zullen reageren op storingen en vertragingen. ‘Leiding geven’ krijgt dan vanzelf een geheel nieuwe inhoud. En ook managementtaken krijgen een andere vorm.

Boekentips:

Reageer op dit artikel