artikel

Platformen geven houvast tijdens verandering

Innovatie

Platformen hebben zeer veel krachtige eigenschappen waardoor je sneller een betere business kan bouwen. Platformen kunnen bijvoorbeeld juist in tijden van verandering houvast geven.

Platformen geven houvast tijdens verandering
Wees innovatief met platformen

Sneller innoveren

Platformen zijn sneller omdat spelers kennis en competenties delen en hun specialismen combineren. Daarbij stelt de gedeelde basis ze in staat om innovaties te bedenken die compatibel zijn met de basale infrastructuur en voortbouwen op de onderliggende technologie. Bovendien wordt de gebruiker voortdurend betrokken in het innovatieproces, meestal via de ingebouwde marktplaats. Concepten kunnen uitgeprobeerd worden en razendsnel verbeterd op basis van de feedback.

Optimale klantervaring

Platformen bieden de mogelijkheid om een geïntegreerd pakket van producten en diensten aan te bieden, zodat de eindgebruiker een superieure gebruikerservaring heeft die maximaal op zijn behoeften inspeelt, zonder dat hij merkt welke verschillende partijen en systemen er op de achtergrond samenwerken om hem die belevenis te bezorgen.

Adaptief

Platformen stellen samenwerkende spelers in staat om flexibel en adaptief te reageren op veranderingen. Door te leren van de inzichten die uit de verzamelde data kunnen worden gehaald kunnen platformen anticiperen op aankomende veranderingen in de markt. Omdat platformen plug&play zijn, kunnen ze hun structuur aanpassen door bouwstenen toe te voegen of juist af te stoten, of door elementen van andere platformen te incorporeren.

Vertrouwen

Platformen geven houvast in een onzekere veranderende omgeving waarin spelers voortdurend kunnen wisselen en markten veranderen. Het platform biedt spelers houvast omdat het een gedeelde basis verschaft van technologie, protocollen en specificaties, standaarden of een infrastructuur, die zekerheid geeft over de onderlinge compatibiliteit van producten en diensten die op het platform worden ontwikkeld. Veel platformen incorporeren reputatiemechanismen waarbij aanbieders en gebruikers elkaar beoordelen. Daardoor krijgen nieuwe spelers inzicht in de betrouwbaarheid van de andere spelers en valt er wat te verliezen of te winnen door betere klantenservice.
Toch is bij veel platformen het gebruikte reputatie- of rangordeningsmechanisme nog ondoorzichtig en gevoelig voor manipulatie of machtsmisbruik (door de platformeigenaar).

Netwerkeffecten: the winner takes it all

Platformen maken gebruik van zogenoemde netwerkeffecten: daardoor ontstaat een winner takes all-effect. Hoe meer aanbod er op een platform samenkomt hoe aantrekkelijker het digitale platform wordt voor de vraagzijde, en andersom. Als er meer apps zijn in de App Store van Apple maakt dat het voor consumenten aantrekkelijker om een iPhone te kopen. Hoe meer mensen een iPhone hebben hoe aantrekkelijker het voor ontwikkelaars wordt om apps te ontwikkelen voor de iPhone. Het succes van de iPhone heeft ervoor gezorgd dat iOS (Apple) en Android (Google) nu leidende platformen zijn geworden ten koste van Windows (Microsoft) en Symbian (Nokia).

Schaal én diversiteit

Een platform combineert het beste van twee werelden: een stuk consolidatie met focus en massa en aan de andere kant diversiteit en ruimte voor experimenteren en snel innoveren. Zo ontstaat een robuust en adaptief organisatiemodel, dat – zoals we zullen zien – voortdurend zal blijven evolueren. Platformen zijn in staat in te pluggen op de kennis en mogelijkheden die geboden worden door partners (zowel complementors als competitors) en gebruikers.

Kracht = macht

Platformen bieden dus allerlei krachtige mogelijkheden voor organisaties om win-winsituaties te creëren voor zowel de aanbieders, als de platformspelers en de eindgebruikers. Toch blijft deze balans delicaat. Bepaalde platformaanbieders oefenen een enorme macht uit op hun ecosysteem met alle risico’s van dien. Gelukkig kan het ook anders. In deel B van dit boek laten we u zien hoe u strategisch opereert in het digitale tijdperk en hoe u voortdurend kunt evolueren, om zo aan te blijven sluiten bij ontwikkelingen in de markt en de sfeer tussen partners.

Verder lezen
In De kracht van platformen. Nieuwe strategieën voor innoveren in een digitaliserende wereld (2014) beschrijft Maurits Kreijveld de elementen van platformen. Het boek laat hun impact zien op de zorg, de maakindustrie, het bankwezen, de landbouw, de journalistiek en de logistiek.

Bron: De Plug&Play-organisatie
Door: Maurits Kreijveld

Het boek: De plug&play-organisatie

Wacht niet tot Google en start-ups als Uber uw business overnemen of opeten! De ‘plug&play-organisatie’ laat in vier heldere stappen zien hoe u uw organisatie klaarmaakt voor de digitale toekomst. Zo wordt u een winnaar in de digitale wereld van platformen, cocreatie en de deeleconomie.

Reageer op dit artikel