artikel

Het platform: wat is het, en hoe gebruik je het?

Innovatie

Om in steeds wisselende combinaties te kunnen samenwerken en om een digitaal businessmodel te bouwen, hebben de spelers in een digitaal ecosysteem een structuur nodig die de samenwerking ondersteunt en die de coördinatie van activiteiten tussen de spelers, de werkverdeling, faciliteert: een platform.

Het platform: wat is het, en hoe gebruik je het?

De definitie van een platform is een (digitaal en smart) organisatiemodel dat gebruikmaakt van een gedeelde basis van gestandaardiseerde organisatiebouwstenen: technologieën, infrastructuren, afspraken, competenties en standaarden of protocollen op basis waarvan meerdere toepassingen kunnen worden ontwikkeld. In het platform worden competenties en functies geïntegreerd die nodig zijn om producten en diensten te leveren aan eindgebruikers.

Een platform kan worden opgericht door één speler die zijn product, dienst of infrastructuur open maakt en beschikbaar stelt aan derden. Het kan ook ontstaan doordat meerdere spelers hun competenties bundelen of overlappende competenties samenvoegen om deze zo te versterken en effectiever samen te kunnen werken.

Platform kan groeien tot wereldwijde standaard

Een platform kan klein beginnen in een organisatie, bijvoorbeeld twee typen auto’s die gebouwd worden op hetzelfde onderstel. Vervolgens kan het extern gedeeld worden met directe partners binnen de bedrijfstak of sector om uiteindelijk uit te groeien tot een industriebrede of wereldwijde standaard.

Het woord ‘platformen’ of ‘platforms’ wordt ook veel gebruikt voor websites waar partijen informatie delen. In dit boek (De kracht van platformen – red) staan platformen centraal die door meerdere partijen, afdelingen of organisaties, worden gebruikt en op het niveau van een sector of groter kunnen worden gedeeld, en die behoren bij een ecosysteem van innoverende partijen.

Figuur 4.1 — Krachtenbundeling via platformen kan globaal op drie manieren: doordat één speler zijn infrastructuur beschikbaar stelt aan anderen en er een gespecialiseerde taakverdeling ontstaat (links), omdat partners krachten bundelen en daarbij elk wat inbrengen (midden) of omdat ze overlappende, gedeelde activiteiten samenvoegen (rechts).

Platform is de nieuwe digitale organsiatievorm

Het platform integreert technologische, economische en sociale elementen. Deze zijn onderling nauw met elkaar verbonden: de gekozen platformarchitectuur bepaalt het type samenwerking, en andersom: de gedeelde cultuur van samenwerken en concurreren zou zich moeten weerspiegelen in de platformarchitectuur. Het platform is de nieuwe digitale organisatievorm die het niveau van de individuele organisaties overstijgt.

Platformen zijn bedrijfskundig gezien een assemblage van micro-organisaties of organisatorische processen die samen een geheel vormen. Technologisch vormt het platform de gedeelde infrastructuur die uit gestandaardiseerde en modificeerbare bouwstenen bestaat.

Meerzijdige marktplaats

Economisch hebben platformen vaak het karakter van een tweezijdige of meerzijdige marktplaats: op het platform interacteren vragers en aanbieders met elkaar en wisselen zij waarde uit. Het zijn geïntegreerde producten en diensten die als pakket worden aangeboden, waarop toepassingen kunnen worden ontwikkeld en waarbij gebruikers betrokken worden, vaak via een marktplaats. In alle gevallen zijn het bouwstenen die op verschillende manieren in elkaar kunnen ‘pluggen’. En op die manier bieden platformen nieuwe kansen.

Bron: De kracht van platformen

Door: Maurits Kreijveld

Het boek: De kracht van Platformen

In De kracht van platformen geven futuroloog Maurits Kreijveld en zijn medeauteurs nieuwe, spannende inzichten in de op platformen gebaseerde innovatiestrategieën van succesvolle bedrijven. Daarbij worden markten bekeken die al te maken hebben gekregen met de disruptieve invloed van platformen, en sectoren die hier in de nabije toekomst mee te maken gaan krijgen, zoals de zorg, de maakindustrie, de landbouw en de banken. U leert hoe u zelf een goede platformaanbieder kunt worden en kunt profiteren van de platformen die door anderen zijn opgestart.

 

Reageer op dit artikel